Mēnesis: 2021. gada oktobris

Karjeras nedēļa

Jau devīto gadu no 11. līdz 15. oktobrim visā Latvijā notika Karjeras nedēļa. Arī mūsu skolā šī nedēļa pagāja Karjeras nedēļas zīmē.

Dabaszinību stundās tika iepazīta ķīmijas zinātne, tās nozīme mūsu dzīvē un profesijas, kas ar to saistītas.

Savukārt, tiešsaistes nodarbības laikā skolēniem bija iespēja tikties ar skolas bijušajām absolventēm – Kristu Prūsi, Annu Mīlbergu un Kristiānu Ļjamzinu. Absolventes pastāstīja par savu gūto pieredzi mācoties Talsu novada vidusskolā, savu ikdienu, studijām un darba iespējām. Paldies Kristai, Annai un Kristiānai, ka dalījāties savā pieredzē!

Sveicam skolotāju dienā!

“Ik skolotājs ir burvis, jo sirdis atslēgt māk,
lai tajās labestība un mīlestība nāk.”
/M.Bārbele/
Sirsnīgi sveicam mūsu esošos un bijušos skolotājus, kā arī visus, kuri veic šo svētīgo darbu – skolotājs!
Lai jūsu sirdis silda bezgala daudz mazu ikdienas brīnumu, kuri katru mirkli spēj pārvērst par svētkiem!

Lai priecīga Skolotāju diena!