Mēnesis: 2022. gada maijs

Zinātne un māksla arhitektūrā

11. maijā Talsu novada vidusskolas skolēniem bija iespēja piedalīties izzinošā tiešsaistes nodarbībā “Māksla un zinātne arhitektūrā”, kuras mērķis bija parādīt, ka arhitektūras un kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanai un atjaunošanai ir vajadzīgas pamatīgas zināšanas par materiālu fizikālajām un ķīmiskajām īpašībām un vides ietekmi uz tiem.

Skolēni uzzināja no kā ir atkarīga kultūrvēsturisko pieminekļu krāsu noturība vides ietekmē, kāpēc Brīvības tēls Brīvības piemineklī ir zaļš, kāpēc Brīvības pieminekļa zvaigznes un Pēterbaznīcas gailis Rīgā ir apzeltīti, kāda ir konstrukciju elastība un vibrāciju ietekme uz konstrukcijām. Nodarbībā varēja vērot lektora demonstrējumus un skaidrojumus par tiem. Skolēni varēja papildināt savas zināšanas eksaktajos mācību priekšmetos – ķīmijā, fizikā, dabaszinātnēs, kā arī kulturoloģijā un vēsturē.
Nodarbība notika ar kultūrizglītības programmas “Latvijas skolas soma” atbalstu.

Mācību trauksme

11.maijā plkst. 11.00 skolā atskanēja trauksmes signāls, tika konstatēts, ka piedūmots trešais stāvs. Nekavējoties tika zvanīts uz 112 un informēts Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests.

Atskanot trauksmei, ir jānodrošina skolēnu un skolotāju sekmīga evakuācija pēc noteikta plāna, kurš pieejams visiem un jādodas norādītajā virzienā, jāpulcējas noteiktā vietā. Par to ir atbildīgs skolas dežurants un viss pedagoģiskais personāls. Arī katram pašam vajadzētu parūpēties par savas drošības minimumu – ielāgot, kur atrodas evakuācijas izejas, kā arī atpazīt informatīvās zīmes, kas norāda uz tām. Skolēniem un skolotājiem vajadzēja izspēlēt savu rīcību iespējamā ugunsnelaimes gadījumā. Kā atzina Darba aizsardzības speciāliste Evita Bērziņa, skolēni un skolotāji bija rīkojušies atbilstoši visiem drošības noteikumiem.