Kontakti

Talsu novada vidusskolas 2021./2022.m.g. pedagogi

Aija Gūtmane – vizuālas mākslas skolotāja

Sandra Eisaka – ģeogrāfijas skolotāja

Dana Ivanova – angļu valodas skolotāja

Inta Robalde – Latvijas un pasaules vēstures, vācu valodas skolotāja

Anita Rūtenberga – psiholoģijas un projekta darba skolotāja, 12.c klases audzinātāja

Agnese Jansone – ekonomikas, kulturoloģijas, sociālo zinību un vēstures skolotāja, 11.a klases audzinātāja

Eva Karina Freija – krievu valodas skolotāja

Dana Kalašņikova – kultūra un māksla skolotāja

Evita Ņikonova – matemātikas skolotāja, 10.a un 12.a klases audzinātāja

Dace Ignaša – latviešu valodas un literatūras skolotāja

Ināra Pirvica – mūzikas skolotāja

Ligita Boginska – matemātikas un fizikas skolotāja

Daiga Krēķe – bioloģijas. ķīmijas, dabaszinību skolotāja

Guntars Ēcis – fizikas skolotājs

Nauris Varņeckis – informātikas skolotājs

Una Grīnberga – Latvijas un pasaules vēstures, sociālo zinību, politikas un veselības mācības skolotāja, 7./8. un 9.klases audzinātāja

Atbalsta personāls
Sociālais pedagogs: Anita Rūtenberga
Psihologs: Zinta Linde
Bibliotekārs: Una Grīnberga

Saziņai – e- klase un elektroniskais pasts: novadavidusskola@talsi.lv

Adrese:

Kārļa Mīlenbaha iela 30, Talsi, Talsu novads, Latvija, LV-3201

Tālrunis:

28303327 skola
26525288 direktore

E-pasts:

novadavidusskola@talsi.lv


Skatīt lielāku karti