Skolas pedagogu kolektīvs

Dana Kalašņikova direktore, kultūras un mākslas skolotāja
Evita Ņikonova direktores vietniece izglītības jomā, 10.a 12.a kl. audzinātāja
Anita Rūtenberga sociālais pedagogs, 12.c kl. audzinātāja
Daiga Krēķe ķīmijas un bioloģijas skolotāja
Eva Karina Freija krievu valodas skolotāja
Ināra Pirvica mūzikas skolotāja
Dana Ivanova, angļu valodas skolotāja
Nauris Varņeckis informātikas skolotājs
Guntars Ēcis fizikas skolotājs
Una Grīnberga 8./9.kl. audzinātāja, vēstures, sociālo zinību, veselības mācības skolotāja
Aija Grīvane vizuālās mākslas skolotāja
Sandara Eisaka ģeogrāfijas, matemātikas skolotāja
Ligita Boginska matemātikas un fizikas skolotāja
Agnese Jansone ekonomikas, kulturoloģijas skolotāja, 11.a klases audzinātāja
Dace Ignaša latviešu valodas, literatūras skolotāja
Inta Robalde vācu valodas, vēstures skolotāja
Dzintra Leinarte, dir.v.saimn.j.