Ūdens lietošanas ieradumi

“Ū vitamīns” Talsu novada vidusskolā.

Kas ir “ūdens stress”?

Kur rodas dzeramais ūdens?

Kādi ir mūsu ūdens lietošanas paradumi?

Uz šiem un daudziem citiem jautājumiem Talsu novada vidusskolas skolēniem “Ū vitamīns” iniciatīvas ietvaros Gints Dakša šodien sniedza atbildes, novadot interesantu nodarbību par saldūdens resursiem, kā arī iedrošinot vairāk izmantot krāna ūdeni kā dzeramo ūdeni.

Projekts: Vides apziņas veicināšana par atbildīgu dzeramā ūdens resursu lietošanu Nr. 1-08/100/2023

Par iniciatīvu “Ū vitamīns”: Lai popularizētu ūdens dzeršanu no “krāna” un radītu izpratni par krāna ūdens drošu izmantošanu, Latvijas ūdensapgādes un kanalizācijas uzņēmumu asociācija sadarbībā ar Rīgas Tehnisko universitāti (RTU) un kafejnīca Innocent, kas pārstāv un motivē restorānus un kafejnīcas, ir uzsākuši iniciatīvu “Ū-vitamīns”.

Vairāk informācija šeit: https://www.lwwwwa.lv/page_-u-vitamins/

#LatvijasVidesAizsardzibasFonds#ūdens#DzeramaisUdens

Saliedēšanās nedēļa

Talsu novada vidusskolas skolēni organizēja saliedēšanās nedēļu, aktualizējot jautājumus par katra skolēna labsajūtu klasē. Skolēni katru dienu realizēja kādu uzdevumu, lai sasniegtu izvirzītos mērķus: veicinātu saliedētību, vairotu labjūtību. Papildus ikdienas uzdevumiem, katrs skolēns novērtēja savu labsajūtu klasē.

Skolēni veidoja plakātus un izvirzīja uzdevumus, nosakot tematiskās labjūtības dienas visam 2.semestrim.

#bta#empātija#saliedēšanās

BTA pasākums “Vairo labestību”

Šodien Talsu novada vidusskolas direktore Dana Kalašņikova kopā ar 11. klases skolnieci Patrīciju Leinu Andrejevu un 10. klases skolnieci Agnetu Ratnieci apmeklēja Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas rīkoto pasākumu “Vairo labestību”, kura ietvaros tika izstrādāts rīcības plāns Saliedēšanās nedēļai no 8.janvāra 2024.gadā.

Saliedēšanās nedēļas mērķis būs preventīvi mazināt un novērst tādas problēmas kā vardarbība, mobings, atstumšana, bailes, nedrošība u.c., kā arī uzlabot emocionālo labjutību klasē, saliedēt klases kā komandas, vairot draudzību un sadarbību.

Goda balva skolotājai L.Boginskai

L .Boginska kā matemātikas skolotāja Talsu novada vidusskolā strādājusi  kopš 2015. gada, kur pildījusi arī klases audzinātājas pienākumus. Strādājot skolā, aktīvi iesaistījusies projektā “Pumpurs”, sniedzot atbalstu skolēniem, lai mazinātu priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riskus. Ilgus gadus darbojusies Latvijas Humānās pedagoģijas asociācijā, kuras darbs ir balstīts uz bērnu un jauniešu garīgi – tikumiskās audzināšanas pamatiem. Pateicoties pašaizliedzīgam darbam, zināšanām un empātijai, nemitīgai vēlmei profesionāli pilnveidoties, veicinājusi vēlmi skolniekos uzticēties, izzināt un apgūt matemātiku kā interesantu un aizraujošu mācību priekšmetu, kā arī veicinājusi vietējās kopienas sabiedrības veidošanos, audzinot skolā atbildīgus un patriotiskus novadniekus, kuru dzīves gaitas pēc skolas absolvēšanas turpinās novadā kā aktīviem sabiedrības locekļiem.
Lepojamies!