DONORU DIENA TALSOS

Mēs vienmēr meklējam cilvēkus, kuri var izmainīt pasauli, līdz aptveram, ka šie cilvēki esam mēs paši.
Viens skolas uzdevumiem ir veidot jauniešos visaptverošu izpratni par tādu vērtību kā dzīvība, kā arī atbildību par sevi un savu rīcību. Veselības mācības skolotāja I.Pugoviča aicināja skolas audzēkņus un skolotājus iesaistīties donoru kustībā 25.februārī Valsts asins donoru centra organizētajā asins donoru dienā Talsos.
Ieaudzināt nevar ne vērtības, ne tikumus, bet reālas darbības paraugs sekmē 
jauniešu iespēju palīdzēt līdzcilvēkiem. Gandarījums par audzēkņu, skolas direktores p.i. D.Kalašņikovas, ekonomikas skolotājas S.Bērziņas atsaucību un nenovērtējamo ziedojumu dzīvībai.