Jauniešu dienas Talsos

Šī gada 22.martā, Talsos notika Jauniešu dienas pasākums.
Pasākuma moto – „Kopā esam, darām, varam bez alkohola un citām apreibinošām vielām!” Jauniešu dienas pasākumā piedalījās  mūsu skolas jaunieši, pārstāvot Talsu novada Vakara un neklātienes vidusskolas  skolēnu pašpārvaldi. Šāda veida pasākums notiek katru gadu, un ir ļoti vērienīgs un apmeklēts pasākums. Piedaloties Jauniešu dienā, mēs  reklamējām savu darbību izveidotajā prezentācijas laukumā,  kas tika iekārtota atbilstošā stilā „izlozētajai subkultūrai.”  Mūsu izlozētā subkultūra “ skeiteri”. Skolas komandu pārstāvēja 8 jaunieši – Lolita Maļinovska,  Elīna  Žerba, Kristīne Šulce,  Līga Jansone, Karīna Romaņenko,  Dāvis Alsbergs, Artūrs Jankevics, Artūrs Veliks, kuri aktīvi iesaistījās pasākuma norisē un veica dotos uzdevumus.

Sagatvoja Daiga Pretice