Mēnesis: 2022. gada aprīlis

Karikatūru konkurss “Pa-smejies!”

Talsu novada vidusskolas 7. – 9. klašu skolēni šogad piedalījās Ķekavas novadpētniecības muzeja rīkotajā karikatūru zīmēšanas konkursā “Melnais kaķis ceļo uz Marsu”, kas šogad veltīts karikatūristu Gunāra Bērziņa, Gunāra Cīlīša un Ērika Oša 95. jubilejai.

Gunārs Bērziņš savos zīmējumos kā vienu no galvenajiem varoņiem bieži attēlojis melno kaķi, tāpēc draugu vidū viņu iesauca par Lielo kaķu marķīzu. Tā nu šogad viņa melnais kaķis ceļojis uz Marsu citu acīm.

Karikatūru konkursā šogad iesniegti vairāk kā 1500 skolēnu uzzīmēti darbi no 163 Latvijas skolām, kas ir bijis visu gadu lielākais rekords konkursa 22 gadu garumā. 

10 PASAULĒ PIEPRASĪTĀS PROFESIJAS/BBC PĒTĪJUMS (2020)

Medmāsas
Mehānikas inženieri
Ārsti
Elektrisko sistēmu inženieri
Programmētāji, informācijas tehnoloģiju izstrādātāji, administratoriInformācijas tehnoloģiju inženieri un analītiķi
Būvinženieri
Grāmatveži (augstas kvalifikācijas grāmatveži, risku novērtētāji un biznesa analītiķi)
Stomatologi
Datorsistēmu, datu bāzu un datortīklu administratori
No: https://www.prakse.lv/…/10-visa-pasaule…
IETEIKUMI IZVĒLOTIES SAVU KARJERU: Rūpīgi izpēti interneta resursus! Sāc savus meklējumus balstoties uz darba specifiku un savām vajadzībām, lai izzinātu profesijas profilu un spētu tam sagatavoties. Noskaidro, ko konkrētā veida darbs vai karjeras iespēja var TEV piedāvāt, un, ko TU pats spējat piedāvāt.
Izvēloties savu karjeru vai darbu, apsver visas vajadzības un vēlmes, kuras vēlaties realizēt savā profesionālajā darbībā.
Izvirzi prioritātes! Uzraksti sarakstu ar sev svarīgiem punktiem tieši karjeras aspektā, kurus ņemt vērā turpmākajā rīcībā un darba procesā. Identificē savu būtiskāko vadmotīvu un izvērtējiet savas vērtības, ko vēlaties visvairāk gūt no sava darba.
Veido turpmāko rīcības plānu!
Analizē darba tirgu! Būtiski ir noskaidrot un izanalizēt, kāda ir esošā darba tirgus situācija. Seko līdzi tirgus tendencēm! No: https://www.prakse.lv/…/4-ieteikumi-ka-izveleties-savu…