Mainītas konsultācijas skolēnu brīvdienās!

Skolēnu brīvlaikā no 17.-21.martam

konsultācijas mācību priekšmetos 7.-11.klasēm

Pirmdien,

17.III

10.00-14.00

Otrdien,

18.III

10.00-14.00

Trešdien,

19.III

10.00-14.00

Ceturtdien,

20.III

10.00-14.00

Piektdien,

21.III

10.00-14.00

Bioloģija 7.-9.kl.

Angļu val. 7.-12.kl.

Latv.val. 7.-9.kl.

Latv.val 7.-9.kl.

Krievu val. 7.-9.kl.

Vācu val. 7.-12.kl.,

Vēsture 10.-11.kl.

Matemātika 9.-12.kl.

Soc.zin., vēsture 7.-9.kl.,

Polit.ties., vesel.m. 12.kl.

Bioloģija 10.-12.kl.

Ķīmija 8.-12.kl.

Ekonomika 10.-12.kl.

Informātika 7.-11.kl.

Fizika 8.-12.kl.

Viz.m. 7.-9.kl.

Kulturol. 11.-12.kl.

Vēsture 12.kl.

Ģeogrāfija 12.kl.