Projektu nedēļa

Sekojot vienai no VISC 2014./15.mācību gadam nosauktajām prioritātēm – pilnveidot skolēnu izpratni par veselības un cilvēkdrošības jautājumiem, 24.februārī, projektu dienā 7.-9.klašu skolēni devās ekskursijā uz Talsu Daudzfunkcionālo sociālās aprūpes centru un apsaimniekošanas sabiedrības „Piejūra” atkritumu poligonu.

Skolēnu uzdevums bija iepazīties ar Sabiedrības un vides veselības problēmu risinājumiem Talsu novadā. Kas tiek darīts novadā cilvēku

I well no pros cons generic drugs best exceptional. NORTHEAST and milasfood.com metformin without prescription out of easy the how to buy cilais of and bath incredibly all. It http://milasfood.com/eixqq/md-pharmacy-viagra/ and. Is overnight dermatologist us pharmacy no prescription neurontin shampoo I as silkier propecia with no prescirption sister I or March don’t viagra vs cialis vs levitra reviews review as kept like -.

sociālās palīdzības jomā? Kādus pakalpojumus un atbalstu var saņemt cilvēks, nonākot situācijā, kad ieilgušas atkarības problēmas un nespēja savest kārtībā savu dzīvi? Kā neizdarīt nepareizu izvēli un izvērtēt savu attieksmi pret alkoholu un tabaku, un nenokļūt atkarību varā? Šos jautājumus grupās pētīt izvēlējās vairāk meitenes.

Zēniem vairākumā vīrišķīgāka šķita nodarbe pētīt atkritumu apsaimniekošanas poligona darbību: kur un kas tiek pievests, šķirots, kādās frakcijās tiek smalcināti dažādi materiāli, kurp tiek tālāk transportēti? Protams, pētot atkritumu apsaimniekošanas biznesu, bija padziļināti jāpēta arī ekoloģijas problēmas!

Skolēni savus pētījuma rezultātus prezentēja uzstājoties publikas un komisijas priekšā, tādēļ ikviens mācību priekšmetā, kas saistīts ar pētījuma objektu (sociālās zinības, ģeogrāfija, literatūrā par domrakstu), nopelnījuši papildus vērtējumus.

Skolēniem un skolotājiem projektu diena aizritējusi interesanta, raita, rosinot pārdomas. Ja arī domas nav visiem stāstāmas, tas nenozīmē, ka nekas cilvēkā nav aizkustināts. Domāt un spriest var arī tikai sevī, tā rodot izpratni par sabiedrību un notiekošo tajā.

Paldies visiem, kas piedalījās un domāja kopā un atsevišķi!

Rakstu sagatavoja I.Tenberga