Skatuves runas un mazo formu uzvedumu konkurss

Mūsu skolas 11.c klases skolnieces Krista Aļehnoviča un Elīna Fridrihsone piedalījās Talsu BJC rīkotajā skatuves runas konkursā ar mērķi sekmēt jauniešu interesi par latviešu un pasaules literatūras mantojumu, īpaši akcentējot izcilo latviešu dzejnieku Raiņa un Aspazijas daiļradi un devumu latviešu nacionālās kultūras veidošanā.

Sadarbojoties ar latviešu valodas skolotāju Daci Ignašu, jaunieši meklē savu mūsdienu pieeju Raiņa un Aspazijas daiļradei, tādēļ, gatavojoties dzejas dienām 2015. gada septembrī, tika izvēlēti fragmenti no Aspazijas autobiogrāfijas „Mana dzīve” un dzejoļi „Mīlas dāvana”, „Jaunās dienas”. Meiteņu sniegums būs tikai daļa no dzejas dienu pasākuma, kuram jaunieši gatavo savus video klipus un mūsdienīgas dzejas interpretācijas.

Konkursa pirmajā kārtā 2015. gada 13.februārī Krista saņēma žūrijas pateicību un Elīna tika izvirzīta konkursa otrajai kārtai 27.martā, kur ieguva atzinību par izcilu sniegumu.

Rakstu sagatavoja D.Pretice