Atzinības stunda – 15.05.2015.

                  Skola ir kā augsne, kurā attīstīties un pilnveidoties katrā skolēnā ieliktajām spējām.

Izglītības kvalitāti raksturo:

a) spēja konkurēt globālajā izglītības tirgū un globālajā darba tirgū,

b) izglītots jaunietis kā personība – ar pašcieņu, varošs, prasmīgs, drošs.

Izcilība – katrs var būt izcils savā jomā – katram ir spējas un iespējas!

„Izcilība sākas ar darbīgumu un centību,

to nostiprina izglītība,

papildina tehnoloģija un

vainago kultūra”

Izcilība nav tikai godalgotas vietas mācību priekšmetu olimpiādēs, vai apbalvojumu skaits, izcilība ir katrs labi paveikts darbs!

2014./2015. mācību gadā apsveicam:

Aneti Droni (12.klase) par 1.vietu novada vizuālās mākslas olimpiādē un dalību Kurzemes reģionālajā vizuālās mākslas olimpiādē (sk.D.Ondrupe);

Danielu Bahmutovu (9.klase) par 2.vietu novadu krievu valodas (svešvalodas) olimpiādē (sk.E.Freija);

Mariju Rimoviču (10.klase) par 3.vietu novada vizuālās mākslas olimpiādē (sk.D.Ondrupe);

Andu Vīksni (9.klase) par dalību novada latviešu valodas un literatūras (sk.A.Grīvane) un fizikas

olimpiādes otrajā posmā (sk.I.Tarasova);

Santu Peniķi (9.klase) par dalību novada latviešu valodas un literatūras olimpiādē (sk.A.Grīvane);

Renāti Stopnieci (10.klase), Paulu Rūdolfu Bērziņu (10.klase), Niku Buholcu (12.klase) par dalību novadu angļu valodas olimpiādē (sk.S.Krūmiņa);

Elizabeti Lāmu (9.klase), Andželu Indriksoni (7.klase), Sidniju Freimani (9.klase) par dalību domrakstu konkursā „Nu runā, dvēsele, tas ir tavs laiks”, kas veltīts Aspazijas 150.dzimšanas dienai (sk.Grīvane);

Elīnu Fridrihsoni (10.klase), Kristu Aļehnoviču (10.klase) par dalību Talsu BJC rīkotajā skatuves runas konkursā.

Atzinības skolotājām:

Agnesei Jansonei par organizatorisko darbu Talsu novada fonda un Kopienu iniciatīvu fonda projektā „NEparastā iespēju darbnīca- jauniešu izglītošana nodarbinātības veicināšanai”;

Dacei Dailidovičai par kvalitatīvu matemātikas mācīšanu skolēniem.

Cik stipras būs saknes augsnē, tik stiprs būs izaudzis koks un lapotne!

Rakstu sagatavoja Ineta Pugoviča