Papildus mācību pasākumi

Papildus mācību pasākumi 2014./15.m.g. jūnijā

(konsultācijas mācību priekšmetos ar nepietiekamiem vērtējumiem )

Otrdiena, 2.jūnijs

Stundas

7.klase

8.klase

10.klase

11.klase

9.00-9.40

Krievu val.

Angļu val.

Psiholoģija

9.45-10.25

Krievu val.

Angļu val.

Psiholoģija

10.30-11.10

Matemātika

Krievu val.

Mūzika

Ētika

11.15-11.55

Matemātika

Krievu val.

Mūzika

Ētika

12.00-12.40

Bioloģija

Matemātika

Latv.val

Informātika

12.45-13.25

Bioloģija

Matemātika

Literatūra

Informātika

13.30-14.10

Bioloģija

Vēsture

Latv.val.

14.15-14.55

Bioloģija

Vēsture

Literatūra

Trešdiena, 3.jūnijs

7.klase

8.klase

10.klase

11.klase

9.00-9.40

Latvijas vēst.

Vizuālā m.

Matemātika

Bioloģija

9.45-10.25

Pasaules vēst.

Vizuālā m.

Matemātika

Bioloģija

10.30-11.10

Matemātika

Ģeogrāfija

Bioloģija

Angļu val

11.15-11.55

Matemātika

Ģeogrāfija

Bioloģija

Angļu val

12.00-12.40

Vizuālā m.

Latvijas vēst.

Angļu/vācu val.

Matemātika

12.45-13.25

Vizuālā m.

Pasaules vēst.

Angļu/vācu val.

Matemātika

13.30-14.10

Soc.zin.

Informātika

Ķīmija

14.15-14.55

Soc.zin.

Informātika

Ķīmija

Ceturtdiena, 4.jūnijs

7.klase

8.klase

10.klase

11.klase

9.00-9.40

Matemātika

Matemātika

Fizika

Ētika

9.45-10.25

Matemātika

Matemātika

Fizika

Ētika

10.30-11.10

Matemātika

Matemātika

Krievu val

Fizika

11.15-11.55

Matemātika

Matemātika

Krievu val

Fizika

12.00-12.40

Fizika

Ģeogrāfija

Latv.val.

12.45-13.25

Fizika

Ģeogrāfija

Literatūra

13.30-14.10

Fizika

Psiholoģija

Ģeogrāfija

14.15-14.55

Fizika

Psiholoģija

Ģeogrāfija

Piektdiena, 5.jūnijs

7.klase

8.klase

10.klase

11.klase

9.00-9.40

Ekonomika

Kulturoloģija

9.45-10.25

Ekonomika

Kulturoloģija

10.30-11.10

Matemātika

Krievu val.

11.15-11.55

Matemātika

Krievu val.

12.00-12.40

Latv.val.

Matemātika

12.45-13.25

Literatūra

Matemātika

13.30-14.10

Latv.val.

Ekonomika

14.15-14.55

Lat.val.

Ekonomika

Pirmdiena, 8.jūnijs

7.klase

8.klase

10.klase

11.klase

9.00-9.40

Latvijas vēst.

Ģeogrāfija

Ķīmija

Fizika

9.45-10.25

Pasaules vēst.

Ģeogrāfija

Ķīmija

Fizika

10.30-11.10

Krievu val.

Matemātika

Fizika

Ķīmija

11.15-11.55

Krievu val.

Matemātika

Fizika

Ķīmija

12.00-12.40

Latvijas vēst.

Bioloģija

Latv.val.

12.45-13.25

Pasaules vēst.

Bioloģija

Literatūra

13.30-14.10

Ķīmija

Informātika

Latv.val.

14.15-14.55

Ķīmija

Informātika

Literatūra

Otrdiena, 9.jūnijs

7.klase

8.klase

10.klase

11.klase

9.00-9.40

Krievu val.

Mūzika

Angļu val

9.45-10.25

Krievu val.

Mūzika

Angļu val

10.30-11.10

Bioloģija

Angļu/vācu val.

Matemātika

11.15-11.55

Bioloģija

Angļu/vācu val.

Matemātika

12.00-12.40

Angļu val.

Matemātika

Vēsture

12.45-13.25

Angļu val.

Matemātika

Vēsture

13.30-14.10

Vēsture

14.15-14.55

Vēsture

Pēcpārbaudījumi

Trešdiena, 10.jūnijs

7.klase

8.klase

10.klase

11.klase

9.00-9.40

Krievu val.

Angļu val.

Matemātika

Bioloģija

9.45-10.25

Matemātika

Krievu val.

Ģeogrāfija

Angļu val.

10.30-11.10

Bioloģija

Matemātika

Bioloģija

Matemātika

11.15-11.55

Vēsture

Ģeogrāfija

Ķīmija

Ģeogrāfija

12.00-12.40

Vizuālā māksla

Ķīmija

Latv.val.

Ķimija

12.45-13.25

Vēsture

Literatūra

Vēsture

13.30-14.10

Sociālās zinības

Angļu/vācu v.

Latv.val.

14.15-14.55

Vizuālā m.

Vēsture

Literatūra

Piektdiena, 12.jūnijs

7.klase

8.klase

10.klase

11.klase

9.00-9.40

Fizika

Mūzika

Ētika

9.45-10.25

Bioloģija

Fizika

Ekonomika

10.30-11.10

Informātika

Fizika

11.15-11.55

Ekonomika

Kulturoloģija

Psiholoģija

Informātika