Dāvana Talsiem

   Mūsu pakalnu dziesmu apvītajā pilsētā ir izaugusi jauna paaudze kopš tiem tālajiem 1991. gada janvāra notikumiem, kad sajutām sevi kā vienotu tautu, kam ir svarīgi nosargāt brīvību. Šodienas jaunieši ir saņēmuši mantojumā ne tikai brīvības garšu, bet arī garīgo spēku, ko dod dzimtās mājas sajūta, ticība nākotnei un novadnieku radošums. Barikāžu aizstāvju atceres 25. gadadienā šī jaunā paaudze saka paldies Talsiem un sveic savu pilsētu Vārda dienā.

   Talsu novada Vakara un neklātienes vidusskolā ir tradīcija janvārī ik gadu ar dažādiem pasākumiem atcerēties barikāžu laiku. Šogad, lai veicinātu tā laika atmiņu saglabāšanu un vēstures tālāknodošanu, savu barikāžu stāstu kameras priekšā aicinājām izstāstīt mūsu skolas absolventam Ilmāram Deksnim. Tikšanās laikā sapratām, cik daudz radošu un atsaucīgu, darboties gribošu un talantīgu cilvēku ir mūsu novadā. Skolēni un skolotāji gribēja parādīt, cik viņi ir radoši. Skolas bibliotēkā no 11. līdz 20. janvārim izveidojām savu roku darbu izstādi veltītu Talsiem „Sveicam savu pilsētu svētkos”, jo tieši šajā laikā Talsiem dots vārds. Lai šie darbi ir reizē pateicība par brīvību un aicinājums to novērtēt!

Rakstu sagatavoja skolotāja Dace Ignaša