16. novembra rītā skolas skolēni un skolotāji piedalījās pasākumā, kas bija veltīts Latvijas Republikas proklamēšanas 98. gadadienai. Pasākums sākās ar kopīgu himnas dziedāšanu. Meitenes lasīja patriotiskus dzejoļus un dziedāja dziesmas.

   Pasākuma turpinājumā vēstures nodarbību vadīja Latvijas Okupācijas muzeja darbinieki un 4. maija Deklarācijas kluba biedrs Arnolds Bērzs.

   Muzeja darbiniece Lita Zemvalde stāstīja par Latvijas Republikas nodibināšanu un neatkarības zaudēšanu, akcentējot trīs Latvijas okupācijas un uzsvēra citus svarīgus vēstures notikumus, kuros bija iesaistīti Latvijas iedzīvotāji.

   A.Bērzs atcerējās notikumus 1980-to gadu beigās Latvijā, stāstīja par dzīvi toreizējā padomju Latvijā, par Tautas Frontes un citu sabiedrisku organizāciju darbību, kuras vēlējās atjaunot Latvijas Republikas neatkarību un par 1990. gada 4. maija notikumu, kurā toreizējie LPSR Augstākās Padomes deputāti nobalsoja par Latvijas Neatkarības atjaunošanu.

   Patīkami, ka skolēni iesaistījās sarunā un mācēja atbildēt uz uzdotajiem jautājumiem- kāds notikums varētu notikt konkrētajā gadā, kas ir šis notikums, kāpēc tā notika.

   Ceru, ka pasākumā dzirdētais palīdzēs turpmāk labāk izprast un saprast Latvijas vēstures notikumus.

Rakstu sagatavoja vēstures skolotāja Inta Robalde

Foto no skolas arhīva