Trešdien, 18. janvārī, Talsu novada Vakara un neklātienes vidusskolā svinīgi tika atklātas divas izstādes “Sveicam Talsus vārda dienā!” un “Liesmo barikāžu ugunskuri…”. Izstāžu atklāšanas lentes pārgriešanu uzticēja 11.c klases audzēknei Maijai Vilnei, kura 1.semestrī nopelnīja centīgākās skolnieces godu un skolotāju nominācijas “Zelta veste” ieguvējai, skolotājai Daigai Preticei.

    Par godu Talsu vārda dienai tapusi jauka izstāde, kurā audzēkņi vizuālajos darbos un radošajos darbos pauda savu attieksmi par pilsētu. Tā bija Talsu “nauda”, vizītkartes, grāmatzīmes, apsveikuma kartiņas, četrrindes u.c.

    Skolā izveidojusies tradīcija –  ik gadu janvārī ar daudzveidīgiem pasākumiem atgādināt un godināt 1991.gada barikāžu aizstāvjus un notikumus. Visiem interesentiem bija iespēja apskatīt Talsu novada muzeja piedāvāto izstādi un piedalīties jauno laiku vēstures konkursā. Tā laika notikumus un pasākuma norisi saistoši vadīja Inese Vempere, muzeja galvenā speciāliste vēstures jautājumos. Patriotisku noskaņu radīja kopīgi dziedātā tautas dziesma “Div’ dūjiņas gaisā skrēja”.

    Ar šiem pasākumiem mums bija iespēja paplašināt savu redzesloku un zināšanas vēsturē, informātikā, latviešu valodā kā arī citos priekšmetos. Šajā nedēļā, patiešām, aizdomājāmies, ka esam talsinieki, Talsu novada iedzīvotāji un šo sajūtu un piederību ir svarīgi saglabāt!

 

Rakstu sagatavoja 11.c klases audzēkne Kristiāna Ļamzina