2017. gada 9. februārī pie Talsu novada Vakara un neklātienes vidusskolas skolēnu pašpārvaldes  viesojās Dundagas vidusskolas skolēnu pašpārvalde, lai veicinātu sadarbību, pieredzes apmaiņu, prasmes strādāt apvienotās komandās. Skolēni plānoja, meklēja iepazīšanās spēles, veidoja prezentāciju par savu darbu utt.  Bija  interesanta diena skolā, skolēni jutās, kā saimnieki, kuri uzņem viesus.

Skolas skolēnu pašpārvalde –  M.Vilne, K. Ļjamzina, J.Brāķeris, E. Blumbaha, K. Prūse. M.Cinis, P. Bērziņš, A. Prokopčuks –  pierādīja savas radošās prasmes gan galda klāšanas kultūrā, gan telpu noformēšanā, gan apsveikumu gatavošanā. Jaunieši nebaidījās uzņemties atbildību, risinot dažādus organizatoriskos jautājumus.

Skolēnu pašpārvaldes dalībniekiem tā bija laba pieredze, lai arī turpmāk varētu organizēt dažādus sadarbības pasākumus.

D.Pretice