Makulatūras vākšanas sacensības noslēgums

     Attēlu rezultāti vaicājumam “piejūra”

Talsu novada Vakara un neklātienes vidusskolas saime šajā mācību gadā atkal piedalījās makulatūras vākšanas konkursā “Palīdzēsim kokiem”. Šogad mēs savācām 900 kg izlietota papīra, tā pasargājot 13 kokus, paldies visiem, kas to paveica! No visām deviņām pašvaldībām, kas atrodas SIA “Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrības “Piejūra”” teritorijā, savāca vairāk nekā 236 tonnas makulatūras, no nociršanas pasargājot 3296 kokus.

     Makulatūras vākšanas sacensības ar plašu noslēguma sarīkojumu pulcē dalībniekus jau sesto gadu Laumu dabas parkā, šogad atkal pasākumu pārstāvēja 11.c klases skolniece Kristiāna Ļjamzina. Piedaloties un izvērtējot noslēguma aktivitātes, Kristiāna ir gatava nākošajā gadā rīkot skolā pasākumu, lai konkursā starp klasēm notiktu makulatūras vākšana, lai to nodotu otrreizējai pārstrādei, procesa laikā tiktu stāstīts par apkārtējās vides saudzēšanas, atkritumu šķirošanas un otrreizējās pārstrādes nozīmīgumu, kā arī dabas aizsardzības tēmām. Sāksim tam gatavoties jau tagad!

Rakstu sagatavoja ģeogrāfijas skolotāja S.Eisaka