Eiropas Parlamenta Vēstnieku skolas Atvērtā stunda

Eiropas Parlamenta Vēstnieku skolu programmas ietvaros tiek rīkotas Atvērtās stundas. Mūsu skola izlozēja tēmu “Eiropas Savienība – mīti un realitāte”, stunda notika 31.janvārī. Stundu mērķi ir dalīties ar praksi pedagogu metodiskajā darbā un padziļināt skolēnu un sabiedrības zināšanas par Eiropas Savienību. Priecājamies, ka stundā piedalījās Talsu 2.vidusskolas pedagogi un par stundu interesējās Talsu Televīzija. Eksperta lomā iejutās Eiropas Parlamenta informācijas biroja Latvijā Sabiedrisko attiecību speciāliste Jolanta Bogustova. Mūsu skolas stunda novērtēta kā veiksmes stāsts šīs programmas ietvaros. Paldies skolēniem un pedagogiem, kas piedalījās stundas sagatavošanā un norisē.

Vairāk informācija: http://www.talsutv.lv/video_type/skoleni-diskute-par-tematu-eiropas-savienibas-miti-un-realitate/

9.februārī piedalījāmies  EP Vēstnieku seminārā “Ideja. Rīcība. Rezultāts”. Par dažādām problēmām diskutēja 12.c klases skolnieces K.Ļjamzina un M.Vilne.

Rakstu sagatavoja Sandra Eisaka