Veselības mācība ir viens no mācību priekšmetiem, kurā jau tagad notiek iestrādes satura apguvē starpdisciplinārā mācību vidē. Sarunās un diskusijās ar audzēkņiem mācības pietuvinās reālajai dzīvei un noder gan psiholoģijas, gan bioloģijas, gan ekonomikas u.c. mācību priekšmetos gūtās zināšanas. Savstarpēja sadarbošanās, pozitīvā gaisotne veicina uzticēšanos, viedokļu dažādību un tiek gūts priekšstats par jauniešu uzskatiem, dzīves vērtībām, nākotnes nodomiem.

    Ļoti būtiski audzēkņiem piedāvāt veselību veicinošas aktivitātes, kuras spētu aizvietot dažādus dzīves vilinājumus – datorspēles, azartspēles, atkarības u.c.negācijas.

    23.02. 10.c klases audzēkņi iemēģināja savas prasmes un spējas distanču slēpošanā. Ne visi audzēkņi ar prieku vēlējās piedalīties, tomēr, izvērtējot skolas piedāvāto iespēju un paklausot skolotājas uzmundrinājumam, iedrošinājuma vārdiem, audzēkņi veica izvēli savas veselības labā un devās trasē.

    Atsauksmes par aktivitāti bija ļoti dažādas, bet visi audzēkņi bija gandarīti par uzdrošināšanās mēģinājumu, par instruktora Mareka Birkentāla atbalstu un pozitīvo novērtējumu slēpošanas prasmē. Neizpalika arī emocijas: prieks par veikumu, “negribu” pārvarēšanu, draudzīgs šaržs par kritieniem un gūtais enerģijas lādiņš deva iedvesmu visai atlikušajai dienai.

Rakstu sagatavoja veselības mācības skolotāja I.Pugoviča