Informācija 12.klašu audzēkņiem

12.klašu centralizēto eksāmenu nedēļā:

Pirmdiena, 12.marts

Otrdiena, 13.marts

Trešdiena,14.marts

Konsultācijas 12.kl. CE angļu valodā 9.40 – 12.00

 

Mācību stundas 12.a/c kl.

9.00-9.40 vēsture

CE angļu valodā 10.00

CE angļu valodas mutvārdu daļa 17.30

 

Konsultācijas 12 .kl. CE krievu valodā 13.00-15.00

CE angļu valodā mutvārdu daļa 8.00

 

Konsultācijas 12 .kl. CE krievu valodā 9.00-12.00

 

Mācību stundas 12.a/c kl.

12.30-13.30 ģeogrāfija

13.30-4.30 bioloģija

14.30-15.30 ķīmija

Ceturtdiena, 15.marts

Piektdiena, 16.marts

 
CE krievu valodā 10.00

Mutvārdu daļa pl.15.00

 

Mācību stundas 12.a/c kl.

9.00-10.05 latviešu valoda

10.00-11.00 literatūra

11.30-12.00 fizika

12.00-13.00 matemātika

Mācību stundas 12.a/c kl.

9.00-10.00 ekonomika

10.00-11.00 kulturoloģija

11.00-12.00 literatūra

12.00-13.00 politika un tiesības