UNESCO Starptautiskajā dzimtās valodas dienā

Apzinoties dzimtās valodas lomu un nozīmību valodu daudzveidības saglabāšanā pasaulē, 2018. gada 21. februārī – UNESCO Starptautiskajā dzimtās valodas dienā Talsu novada Vakara un neklātienes vidusskolēni piedalījās pasākumā ar moto: “Kā var mācīties citu valodu? Zinot savu valodu.”

(J. Peters)

10.c klases skolēni piedalījās diskusijā par savu dzimto valodu un rakstīja savus komplimentus un sveicienus mīļajiem, kolēģiem, Talsiem, Kurzemei, Latvijai, Eiropai un pasaulei.

Vēlāk visi vidusskolēni varēja pievienoties aicinājumam, un skolas “Baltā tāfele” kļuva par skolēnu radošo vēstījumu kolāžu dzimtajā valodā.

Rakstu sagatavoja latviešu valodas skolotāja Dace Ignaša