17. oktobrī 11. c un 12. c klases skolēni piedalījās UNESCO kultūras mantojuma nedēļas pasākumā, kuru Talsu novadā organizēja Talsu novada muzejs. Šogad tēma tika saistīta ar „Baltijas ceļa” atceri. Skolēni noskatījās prezentāciju par UNESCO kultūras mantojumu, par to, kas tiek iekļauts šajā kultūras mantojumā un kāpēc, tas ir nozīmīgi. Skolēni klausījās un piedalījās diskusijā par akcijas „Baltijas ceļš” veidošanu un aktivitātēm, par dzīvi Latvijā un toreizējā Talsu rajonā 20. gadsimta 80-jos gados. Par notikumiem, kas risinājās akcijā „Baltijas ceļš” 1989.gada 23. augustā skolēni uzzināja no to dienu aculieciniekiem- Māra Grundmaņa un Arņa Drengera, cilvēkiem, kuri paši tur piedalījās.

Rakstu sagatavoja vēstures skolotāja I.Robalde