Konsultācijas sestdienā 28.aprīlī 10.00 -13.00

Ekonomika, kulturoloģija – A.Jansone

Vēsture, sociālās zinības – U.Grīnberga

Latviešu valoda, literatūra – D.Ignaša

Fizika – G.Ēcis

Latviešu valoda, literatūra, vizuālā m. – A.Grīvane