Darba pasaules iepazīšana “Profesiju sīrups”

Arvien vairāk sabiedrībā runā par karjeras izglītības nepieciešamību, jo izvēlēties karjeras ceļu nepavisam nav vienkārši. Šoreiz 23.maijā Talsu novada Vakara neklātienes vidusskolas 10.c  un  11.c klases tikās ar Dundagas novada uzņēmējiem, lai iepazītu viņu darba ikdienu, uzzinātu, kādas prasmes un rakstura īpašības nepieciešamas veiksmīgai uzņēmējdarbībai.

Bija iespēja iepazīties ar Dundagas pienotavas darbību, piena pārstrādes procesu. Linda Ozolniece iepazīstināja ar profesijām piena pārstrādes jomā, kā arī akcentēja prasmes un rakstura īpašības, kuras nepieciešamas, lai kļūtu par veiksmīgu uzņēmēju. Lai taptu par veiksmīgu uzņēmēju, nepieciešama izglītība un  izglītības iestādes, kurās apgūt šīs profesijas.  Bija iespēja iepazīties ar  profesijām: tehnologs, siera izgatavotājs, laborants, ražošanas vadītājs, ceha meistars.  Nobeigumā notika praktiskā  radošā meistarklase,  nodarbība ar mērķi izmēģināt savas iemaņas un pārbaudīt savu interesi par siera izgatavotāja  profesiju.

Pēc tam skolēni devās uz AS „Latvijas Valsts meži”. Arī tur tika iegūta informācija par uzņēmuma darbības virzieniem, nepieciešamo izglītību, uzklausīti veiksmes stāsti par savu profesiju. Skolēni iepazinās ar  profesijām: meža apsaimniekošanas plānošanas vadītājs, mežkopis, mežkopības meistari, meža atjaunošanas un kopšanas speciālists, meža infrastruktūras un ugunsdzēsības speciālists u.c.  Speciālisti pastāstīja skolēniem par nākotnē pieprasītākajām profesijām, nepieciešamajām zināšanām un prasmēm nākotnes darba tirgū.

Noslēgumā bija tikšanas ar uzņēmēju ar Elmu Zadiņu. Viņas bizness – maizes un miltu izstrādājumu ražošana mājas apstākļos.  Ļoti interesanti bija ieklausīties viņas dzīves pieredzē un sasniegumos, kā arī uzdot dažādus sev interesējošus jautājumus. Tika akcentētas nepieciešamās zināšanas un prasmes, lai veidotu veiksmīgu karjeru. Uzņēmēja akcentēja, neraugoties uz to, ka darbs ir smags, tas arī ir interesants. Savā stāstījumā uzņēmēja pārsteidza skolēnus ar savu vēlmi radīt jaunas idejas un veidot strukturētus plānus savu sapņu īstenošanai.

Ikvienam no mums dzīvē ir jāspēj atrast to jomu, kurā mēs jūtamies patiesi laimīgi, jo, tikai darot darbu no visas sirds, tas sāk izdoties.

Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” finansējums

Sagatavoja karjeras konsultante Anita Rūtenberga

Pasākuma izvērtējums:

gandarījums par redzēto un dzirdēto,

patika uzņēmēju pieredzes stāsti,

uzzināju par mācību iestādēm, jaunām profesijām.