Papildus mācību pasākumi

Papildus mācību pasākumu un pēcpārbaudījumu plāns 2017./2018.m.g. vasaras brīvlaikā
1.jūnijs – 8.jūnijs/15.augusts – 17.augusts

Konsultac.un.pecparb.vasara2018

 

Skolotājs

 

 

Mācību priekšmets

 

Datums

 

Laiks (no – līdz)

Santa Krūmiņa Angļu valoda 04.06.

05.06.
08.06. (eks.)

15.08.

16.08.
16.08. (eks.)

9.00 – 11.30

9.00 – 11.30

10.00 – 10.40

9.00 – 11.30

9.00 – 11.30
11.30 – 12.10

Sandra Eisaka Matemātika 7/8

Ģeogrāfija

01.06.

04.06.

04.06. (eks.)

16.08.

17.08.
17.08. (eks.)

10.30 – 11.55

9.00 – 10.30
10.30 – 11.10

10.30 – 11.55

9.00 – 10.30
10.30 – 11.10

Alvīne Vahšteine Bioloģija

Ķīmija

04.06.
04.06. (eks.)
9.00 – 12.00

12.00 – 12.40

Ligita Boginska Matemātika 06.06.

07.06.

07.06. (eks.)

16.08.

17.08.
17.08. (eks.)

11.30 – 14.00

9.00 – 11.30

11.30 – 12.10

11.30 – 14.00

9.00 – 11.30

11.30 – 12.10

Dace Ignaša Latviešu valoda

Literatūra

01.06.

05.06.

08.06. (eks.)

07.06.

17.08.
17.08. (eks.)

9.00 – 11.30

9.00 – 10.30

11.00 – 11.40

9.00 – 12.00

9.00 – 13.00

13.00 – 13.40

Inta Robalde Vēsture 05.06.

06.06.

06.06. (eks.)

17.08.

17.08. (eks.)

12.00 – 12.40

12.00 – 12.40

12.40 – 13.20

12.00 – 13.20

13.20 – 14.00

Una Grīnberga Vēsture 06.06.
06.06. (eks.)16.08.
16.08. (eks.)
11.00 – 11.40

11.40 – 12.20

11.00 – 11.40

11.40 – 12.20

Ineta Pugoviča Bioloģija

Veselības māc.

Ķīmija

01.06.

01.06. (eks.)

16.08.

16.08. (eks.)

12.00 – 15.00

15.00 – 15.40

10.00 – 13.00

13.00 – 13.40

Ina Tenberga Krievu valoda 05.06.

06.06.

06.06. (eks.)

16.08.

17.08.

17.08. (eks.)

10.00 – 11.40

10.00 – 11.40

11.40 – 12.20

10.00 – 11.40

10.00 – 11.40

11.40 – 12.20

Guntars Ēcis Fizika 01.06.

06.06.

07.06.
07.06. (eks.)

16.08.

17.08.

17.08. (eks.)

12.00 – 14.00

10.00 – 14.00

10.00 – 13.00

13.00 – 13.40

10.00 – 14.00

10.00 – 13.00

13.00 – 13.40

Inessa Tarasova Fizika 06.06.

17.08.

17.08. (eks.)

10.00 – 12.00

10.00 – 12.00

12.00 – 12.40

Anita Rūtenberga Informātika 04.06.

08.06. (eks.)

17.08.
17.08. (eks.)

12.00 – 14.00

12.00 – 12.40

12.00 – 14.00

12.00 – 12.40