26.janvāris – Latvijas Republikas starptautiskās atzīšanas diena

Mēs visi zinām, cik nozīmīga diena Latvijai ir 18.novembris. Tā ir mūsu valstiskuma proklamēšanas diena. Ne mazāka nozīme valsts vēsturē ir arī 26.janvārim, kas ir Latvijas Republikas starptautiskās atzīšanas diena. Katra valsts spējīga pastāvēt un attīstīties tikai tad, ja tā kļūst par starptautisko attiecību subjektu. Latvija par tādu kļuva 1921.gada 26.janvārī, kad to de iure atzina tā laika vadošās valstis – Lielbritānija, Francija, Itālija, Beļģija u.c. Par godu šim ievērojamajam notikumam 26.janvāris Latvijas pirmās brīvvalsts laikā tika noteikts kā svinama diena. Arī mūsdienās Latvijā cenšas ievērot šo tradīciju.


https://www.lsm.lv/raksts/dzive–stils/vesture/vesture-1-minute-latvijas-republikas-atzisana-de-iure-1921-gada-26-janvari.a296636/