Lāčplēša dienas ieskaņā

    Lāčplēša dienas ieskaņā Talsu novada Vakara un neklātienes vidusskolas skolēni  dienu sāka auseklīšu zīmes un sveču liesmas noskaņā. Kopā pulcēšanās brīdī mēs lepojāmies ar 12.klases izglītojamā Mika Zaķa sasniegumiem foto izstādē “Es = Latvija”. Mēs lepojāmies ar 5 izglītojamo: Kristas Prūses, Mika Zaķa, Ievas Šķībās, Maijas Ratnieces un Rodrigo Bakanovska  iespēju viesoties Eiropas Parlamentā  Strasbūrā un uzklausīt viņu stāstus par darbu un izjūtām šajos pasākumos. Mēs atzīstam citātu par mūsu skolu Talsu Vēstīs: “Tu esi Eiropā, tas nozīmē: tu esi par mieru”. Lai svētdien lāpu gājiena ugunīs atspīd mūsu pateicība par mieru!

Ģeogrāfijas skolotāja S.Eisaka