Valsts svētku mēnesis novembris

     Klāt novembris, ko pārliecinoši varam dēvēt pat svētku mēnesi. Divas Latvijas valstij nozīmīgas svinamās dienas − 11. novembris, Lāčplēša diena, un 18. novembris, Latvijas Republikas proklamēšanas gadadiena − to padara īpašu. No visām dienām, kuras atceramies un atzīmējam saistībā ar Brīvības cīņām, visnozīmīgākā ir Lāčplēša diena – 11. novembris. Tā ir Latvijas armijas svētku diena, Lāčplēša kara ordeņa svētki, kad godinām neatkarīgās Latvijas valsts armijas uzvaru pār Bermonta karaspēku 1919. gada novembrī. Jo, ja nebūtu šo izšķirošo kauju, tad 1918. gada 18. novembrī proklamētā Latvijas valsts vairs nepastāvētu.
    9.novembrī, Lāčplēša dienas ieskaņā Talsu novada Vakara un neklātienes vidusskolas skolēni  dienu sāka auseklīšu zīmes un sveču liesmas noskaņā. Kopā pulcēšanās brīdī mēs lepojāmies ar 12.klases izglītojamā Mika Zaķa sasniegumiem foto izstādē “Es = Latvija”. Mēs lepojāmies ar 5 izglītojamo: Kristas Prūses, Mika Zaķa, Ievas Šķībās, Maijas Ratnieces un Rodrigo Bakanovska  iespēju viesoties Eiropas Parlamentā  Strasbūrā un uzklausīt viņu stāstus par darbu un izjūtām šajos pasākumos. Mēs atzīstam citātu par mūsu skolu Talsu Vēstīs: “Tu esi Eiropā, tas nozīmē: tu esi par mieru”. Lai svētdien lāpu gājiena ugunīs atspīd mūsu pateicība par mieru!
 Ģeogrāfijas skolotāja Sandra Eisaka