Eiropas Parlamenta Vēstnieku skolas atklātās stundas “Eiropas Parlamenta lēmumi Latvijas izaugsmei. #EiropasVēlēšanas2019”

10-12.klašu izglītojamiem atklāto stundu vadīja EP biroja Latvijā speciālistes, runājot par katra pilsoņa vērtību izvēli kopējās Eiropas stiprināšanai un attīstībai, kas reizē ir arī Latvijas izaugsme. Izvēli nozīmē arī to, ka visi dodamies uz Eiropas vēlēšanām 25.maijā!

8.,9.klases izglītojamo stundas tēma bija “Eiropas Savienības fondi Talsu novada izaugsmei”. Skolēni saprata, kuras valstis piedalās Eiropas budžeta veidošanā, iepazina realizētos projektus Talsu novada pagastos un pilsētās, meklēja projektu izmaksas.

6.februārī Talsu novada Vakara un neklātienes vidusskolā notika Eiropas Parlamenta Vēstnieku skolas atklātās stundas  “Eiropas Parlamenta lēmumi Latvijas izaugsmei. #EiropasVēlēšanas2019” 

Rakstu sagatavoja ģeogrāfijas skolotāja S.Eisaka