No idejas līdz savam biznesam!

14.februāris – karjeras attīstības atbalsta pasākums „Mans ceļš uz karjeras izvēli – 1” (ESF projekts Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”). 10.- 12.klašu skolēniem bija iespēja attīstīt un savu biznesa ideju, iepazīties ar principiem un metodēm, kuri ir nozīmīgi uzņēmējdarbības uzsākšanai, kā arī palīdz sekmēt personīgo izaugsmi, lēmuma pieņemšanu. Tika apzinātas vajadzības, plānošanas process, lai pieņemtu lēmumus, izzinot sevi un spējas sadarbojoties komandā. Interesanti, atraktīvi ar citu skatījumu uz lietām! Nodarbības vadīja profesionālis ar 20 gadu pieredzi grupu vadīšanā – Toms Urdze.