Aicinām uz vecāku dienām!

Mīļi aicinām visus mūsu skolas skolēnu vecākus uz Talsu novada Vakara un neklātienes vidusskolas vecāku dienām, kas notiks 2019.gada 8.-10. aprīlī no plkst. 9.00 līdz 15.00. 
Piedāvājam individuālas sarunas ar mācību priekšmetu skolotājiem, audzinātāju, psihologu, sociālo pedagogu, skolas vadību.
Iesakām izmantot izdevību un aiziet uz individuālu sarunu ar tiem skolotājiem, kuru mācību priekšmeti Jūsu bērnam sagādā grūtības, vai tieši pretēji – rada padziļinātu interesi un prieku.
Gaidīsim arī vecākus, kuru bērni plāno iegūt izglītību mūsu skolā!