Svinot Eiropas dienu, Talsu novada Vakara un neklātienes vidusskolā notika vairākas aktivitātes. Izglītojamie dalījās iespaidos par Eiropas Savienības valstīm, kuras ir apmeklējuši un kuras gribētu iepazīt. Tika pētītas eiro monētu izcelsmes valstis, veidojot atzīmes kartē. Katrs skolēns piedalījās konkursā par Eiropas Savienību. Visi kopīgi veidojām lentu ar vēlmēm, par ko šoreiz balsot Eiropas vēlēšanās. Svētkus saldākus darīja Eiropas Parlamenta informācijas biroja Latvijā sarūpētie saldumi. Piedalījāmies  arī Eiropas eksāmenā. Rakstu sagatavoja skolotāja Sandra Eisaka