Š.g. 20. maijā 10.c klases komanda startēja biedrības ”Latvijas Sarkanais Krusts” Kurzemes komitejas organizētajā pirmās palīdzības sniegšanas pieredzes apmaiņas dienā.
Gatavojāmies un startējām ar domu –  apgūtajās  zināšanās gūt praktisku pieredzi cilvēka veselību apdraudošās situācijās. Prieks, ka ieguvām 3.vietu vidusskolu grupā, bet galvenais – mērķtiecīgās un interesantās aktivitātes pārliecināja par savlaicīgas un operatīvas pirmās sniegšanas nozīmi.
Komandā “Plāksterītis” startēja Vikentijs ( kapteinis), Raivis, Līga, Alita, Anastasija.
Paldies atbalstītājām un  līdzjutējām – Edijai un Gerdai.
Paldies veselības mācības skolotājai Ineta Pugovičai par ideju piedalīties un sagatavošanās posmu. Būsim redzami ar Talsu televīzijā. 
Paldies 2.vidusskolas skolotājai Mārītei Tīsai par praktiskajiem padomiem.
Būsi redzami arī Talsu televīzijā.
Rakstu sagatavoja Anita Rūtenberga