Lai nodrošinātu Covid-19 pacientu informētību, kuri var ārstēties mājās Paula Stradiņa Klīniskā universitātes slimnīca speciālisti sagatavojuši vienkāršu un uzskatāmu informatīvo materiālu, kam jāpievērš uzmanība atveseļošanās procesā.

Vairāk lasi šeit: ➡https://www.stradini.lv/…/izstradats-informativs…

Ārstējoties no Covid-19 mājas apstākļos aicinām arī izmantot P.Stradiņa slimnīcas Fizikālās medicīnas un rehabilitācijas centra fizioterapeitu izstrādāto elpošanas vingrinājumu kompleksu Covid-19 pacientiem, kuru sekmīgi pielieto arī pacientiem slimnīcās: ⬇https://www.stradini.lv/…/elpo%c5%a1anas%20vingrojumi.pdf