Barikāžu atceres diena

17.janvārī skolā notika konkurss veltīts 1991.gada janvāra Barikāžu atceres dienai, kur 7.-9.klašu jauniešiem bija iespēja radoši izpausties savos mājas darbos- kolāžu veidošanā par barikāžu tēmu, un, piedaloties pasākumā, katrs varēja izrādīt savu attieksmi pret 1991.gada janvāra barikāžu notikumiem. Visi jaunieši atraisīti, aktīvi un ieinteresēti iesaistījās konkursā.

Konkursā visas klases bija radoši līdzvērtīgas un pasākuma noskaņa un saturs ļāva ikvienam brīvi paust savas idejas. Tomēr labākā komanda par puspunktu pārspēja citas un kopā ar savu audzinātāju Agnesi Jansoni 9.d klase varēja svinēt arī savu „mazās barikādes” uzvaru.

Apsveicam 9.d klasi! Gaidīsim turpmāk arī citus skolēnus tikpat enerģiski un patriotiski līdzdarboties skolas pasākumos!