„Mācīties tomēr ir interesanti!”

No 6.-8.februārim Talsu novada Vakara un neklātienes vidusskolā notika projektu nedēļa par tēmu „Mācīties ir interesanti!”

Skolēni darbojās mācību priekšmetu grupās. Viņiem bija dota iespēja mācīties netradicionāli, prezentācijās atspoguļojot sen aizmirstās un zināmās lietas. Skolēniem bija iespēja radoši izpausties, līdzdarboties, mācījās viens no otra atbildības sajūtu un atsaucību.

Skolotāji varēja ar interesi noraudzīties, kā skolēni prata parādīt apgūto, kā skolēni iejutās skolotāju lomā un skolotāji- skolēna lomā. Īpaši uzteicami, ka daži skolēni skolotāja lomā prata novērtēt grūto skolotāja darbu un saprata, ka nav tik viegli vadīt stundu un noturēt skolēnu uzmanību.

Sociālo zinību grupā skolēni demonstrēja radošās domāšanas metodes, piesaistot matemātikas elementus. Stundas vadītāji iepazīstināja ar  sešu cepuru domāšanas metodi. Valodu grupā visiem bija iespēja baudīt krievu, latviešu un angļu tradicionālos ēdienus un dzērienus „Pieklājības kafejnīcā”. Skolēni iepazina dažādu tautu saskarsmes valodu, atkārtoja pieklājības frāzes, kuras iespējams izmantot reālajā dzīvē. Vēstures un ģeogrāfijas grupa ļāva mums visiem atgriezties senā pagātnē un svinēt mūsu senču svētkus Meteņus, baudīt īpašo svētku mielastu- taukotni. Fizikas un matemātikas grupā skolēni gatavoja lidojošu objektu, mācījās mērīt attālumu un aprēķināt ātrumu, ko nolidoja objekts. Skolēni izprata, ka dzīvē fizika un matemātika ir ļoti cieši saistītas zinātnes. Informātikā skolēni ikdienišķos piemēros iepazina un noteica modu. Ķīmijas eksperimenti pārsteidza skolēnus ar krāsu un vizuālajiem efektiem. Bioloģijas grupa uzziedināja „bioloģisko puķi” ziemas apstākļos, analizēja plaušu dzīvības tilpumu saistībā ar katra cilvēka dzīves veidu un pētīja cilvēka asins šūnas.

„Viss jaunais ir labi aizmirsts vecais”- šo frāzi ikdienā akcentē Talsu novada Vakara un neklātienes vidusskolas direktore, bioloģijas skolotāja Ineta Pugoviča. Viņa stāsta, ka, pateicoties savai bioloģijas skolotājai Ritai Klēverei, izvēlējusies skolotāja profesiju. Tālajos 70.-80. gados eksperimenti, pētījumi, demonstrējumi un daudzveidīgo mācību līdzekļu izmantošana bija eksakto mācību stundu neatņemama sastāvdaļa. Protams, neskatījāmies interaktīvajā tāfelē, nepazinām projektoru, DVD, bet diapozitīvi, mācību filmas, TV raidījumi veidoja tādu pašu izpratni par lietām, procesiem, notikumiem kā šodien.

Šodien skolās tiek domāts par kvalitatīvu un radošu mācību procesu, par eksperimentiem un pētījumiem. Ikdienas steiga bieži vien mācību programmās ierobežo laiku šādiem radošiem mēģinājumiem. Projektu nedēļa ar īpašo atmosfēru un darboties prieku sniedza gandarījumu par to, ka mācīties tiešām ir interesanti.

Dažas skolēnu atsauksmes par projektu nedēļu:

Silards: Patika, jo bija interesanti un radoši jādomā. Varēju iejusties skolotāja lomā un tas bija aizraujoši. Sapratu, ka mācīties nav garlaicīgi.

Mārtiņš: Patika, jo bija daudz un radoši jāstrādā, forši uzdevumi, nebija garlaicīgi, visu laiku rosījos.

Anete: Viss ļoti patika, jo bija kas jauns. Patika, ka varēju darboties jauktās grupās ar citu klašu skolēniem, līdz ar to ieguvu daudz jaunu ideju.

Rakstu sagatavoja skolotāja Aija Grīvane