Absolventu diena

Jau sesto reizi skolā notika ikgadējā skolas skolēnu un skolotāju tikšanās ar absolventiem. Tagad jau droši var apgalvot, ka šis pasākums kļuvis par tradīciju. Ceturtdien, 11.aprīlī skolā aicināti ieradās Agnese Kviese, Iveta Rusu un Nauris Galviņš. Skolas direktore

viesus sagaidīja ne tikai ar kafijas tasi, bret arī izrādīja skolu. Ja skola tika absolvēta 1994.-2009.gadā, tad skolas klasēs, gaiteņos- visās telpās notikušās būtiskās pārmaiņas ir pamanāmas – to atzīst katrs! Gatavojoties tikšanās reizei,skolēni jau iepriekš sagatavoja jautājumus, kādus vēlētos uzdot skolas absolventiem.

Pasākumu vadīja skolotāja Dagnija Ondrupe un viņas ievadvārdus papildināja Vikendija atgādinot „ Viens debesis vēro, cits grāmatā lasa, viens mīļāk runā, cits klausās un prasa…” /A.Priedītis/

Tad vārds tika dots absolventiem, lai viņi iepazīstinātu ar sevi, atbildētu uz jautājumiem. Pie reizes tā bija iespēja pakavēties atmiņās par to kā …. mūsu laikā …..reiz bija. Viesu stāstījums par mācībām, dzīvi un darbu bija saistošs un audzēkņu vērīgi uzklausīts.Ieinteresētību apliecināja spontāni radušies jautājumi. Katru gadu un arī šogad pārliecināmies, ka varam lepoties ar mūsu skolas absolventiem.

Kopš skolas programmā ir mūzikas stundas, skolēni labprāt iesaistās muzikālos projektos. Arī šoreiz Lolita, Artūrs un mūzikas skolotāja Ilze Vaice pavasarīgo pasākumu bagātināja izpildot dziesmu par pavasari.

Pateicībā par atsaucību un piemiņai no šīs tikšanās reizes absolventiem tika ziedi un kopēja fotogrāfija. Pārējiem tika pozitīvas emocijas un katram savas atziņas kā saturisks guvums par kopā pavadīto stundu.

Rakstu sagatavoja D.Ondrupe; I.Pugoviča