Aktivitātes projektā “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” Nr.8.3.5.0/16/I/001

Ceturtdien, 18.aprīlī, Talsu Valsts ģimnāzijā notika Karjeras diena, kurā jauniešus profesijas izvēlei iedvesmoja dažādu nozaru speciālisti, ka arī ģimnāzijas absolventi. Mūsu skolas 10.c skolēni apmeklēja šo pasākumu. Paldies Talsu Valsts ģimnāzijas karjeras konsultantei Ievai Smildzējai!
Savukārt Talsu novada karjeras konsultanti devās pieredzes apmaiņas braucienā uz Tukumu. Mums tika nodrošināta lieliska iespēja pabūt uzņēmumā Lindström.  Lindström ir viens no vadošajiem tekstila izstrādājumu nomas servisa sniedzējiem Eiropā ar vairāk nekā 170 gadu pieredzi tekstila nozarē. Lindström piedāvā plašu tekstilizstrādājumu  klāstu nomai — darba apģērbu, paklājus, industriālos dvieļus, tekstilu viesnīcām un ēdināšanas uzņēmumiem. Vairāk informācijas https://lindstromgroup.com/lv/uznemums/. Pēc tam viesojāmies Tukuma novada Izglītības pārvaldē, kur mūs laipni uzņēma vadītāja vietniece Marita Bērziņa. Talsu novada konsultantiem Tukuma novada konsultanti vadīja aktīvas nodarbības, dalījāmies pieredzē, ieguvums nenovērtējams. Lepojamies un sakām paldies mūsu karjeras konsultantu koordinatorei Lienītei Krūzītei! 
Rakstu sagatavoja karjeras konsultante Anita Rūtenberga