Mūsu labākie un aktīvākie skolēni 2011.gada nogalē

2011.gada nogalē apbalvoti Talsu novada Vakara un neklātienes vidusskolas labākie un aktīvākie skolēni:

12.c kl. skolniece Madara Bērziņa par apzinīgu mācību darbu un labām sekmēm;

12.c kl. skolniece Karīna Pavloviča par apzinīgu darba pienākumu pildīšanu klases kolektīvā;

11.a kl. skolnieks Nauris Mauriņš par nesavtīgu atbalstu skolai;

11.a kl. skolnieks Valdis Aleksejevs par aktīvu darbību klases aktivitātēs;

10.c kl. skolniece Laura Lode par apzinīgu mācību darbu un labām sekmēm mācībās;

10.c kl. skolniece Lolita Maļinovska par apzinīgu mācību darbu un labām sekmēm mācībās;

10.b kl. skolniece Sabīne Delle par apzinīgu mācību darbu un labām sekmēm mācībās;

9.d kl. skolniece Diāna Borodavka par radošu darbību skolas pasākumos;

9.d kl. skolniece Anete Drone par radošu darbību skolas pasākumos;

9.c kl. skolniece Lelde Bakanovska par radošu darbību skolas pasākumos;

7.kl. skolnieks Tālis Lomažs par apzinīgu mācību darbu.

Īpaša pateicība 9.klases skolēniem par origami rotājumu gatavošanu skolas svētku noformējumam!

Apsveicam 11.a kl. skolnieku Andri Robaldu

par 1.vietas iegūšanu Talsu novada vācu valodas olimpiādē!