Atbalstam un iedrošinām

26.aprīlī mūsu skolā notika praktiskās apmācībās ģeogrāfijas skolotājiem. 
Skolotāju kompetenču un prasmju papildināšana GIS (ģeogrāfisko informācijas sistēmu) jomā ir viena no SIA Envirotech prioritātēm, tāpēc izmantojot šo iespēju  Pastendes pamatskolas, Talsu 2. vidusskolas, Talsu Valsts ģimnāzijas, Talsu pamatskolas un Talsu novada Vakara un neklātienes vidusskolasģeogrāfijas skolotāji bija  gatavi mācīties, lai dažādotu  mācību procesu, izmantojot digitālos resursus – interaktīvās kartes un lietotnes. Bija iespēja praktiski darboties ArcGIS Online vidē, lai šīs prasmes varētu izmantot tālāk – gan mācību stundu sagatavošanā, gan prezentāciju materiāla veidošanā. Nodarbību vadīja Zane Prūse.
Vietnē ĢIS Izglītības iestādēm ir papildināti jau lietošanai gatavi mācību stundu piemēri latviešu valodā – Ievada uzdevumi, zemestrīču uzdevums, uzdevums par laika joslām, megapolēm, satelītattēliem,  gan pamācības darbam ar ArcGIS Online un cita noderīga informācija.
  Rakstu sagatavoja skolotāja Anita Rūtenberga