Atzinība

Talsu novada vidusskola ir bijusi viena no aktīvākajām izglītības iestādēm portālā Uzdevumi.lv 2022./2023. mācību gada I semestrī. 
Uzdevumi.lv izsaka pateicību par skolas aktivitāti un izrādīto atbalstu digitāliem mācību līdzekļiem!