Atzinības stunda

  Dreskods… Vakarskolā? Jā, tas tika norādīts ielūgumā skolēniem, kuri tika aicināti pie direktores uz „Atzinības stundu” 16.maija pēcpusdienā.

Direktore runāja par bieži izveidotiem pieņēmumiem: „es nevaru!, es nespēšu!” Izrādās- viss notiek, gan varam, gan spējam! Ir skaisti un viegli, un varēšana ir brīnumaina skolas jauniešiem, kuri startējuši konkursos, mācību priekšmetu olimpiādēs un citās aktivitātēs.

Šajā mācību gadā skolēni startējuši vācu valodas (Raivis Šteinbergs), angļu valodas (Mārtiņš Zvirbulis), krievu valodas (Olga Ivanova 1.vietā, Karīna Romaņenko- 5.vietā, Andrejs Kovriga, Raēle Kļaviņa), latviešu valodas (Lolita Maļinovska, Kristīne Šulce) un fizikas olimpiādēs (Anete Drone, Egīls Balašovs, Tomass Pinnis); skatuves runas konkursā ”Ievelc dziļā elpā savu Latviju” (Lolita Maļinovska); vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas konkursā ”Kur saulīte rotājās” Ritas Skrastiņas papīra plastikas darbs „Brālīts māsu dancot veda pa saulei tautiņās” izvirzīts uz 2.kārtu Kuldīgā. Aktīvi un radoši, motivēti un pozitīvi bija un ir skolas pašpārvaldes jaunieši- Lolita Maļinovska, Elīna Žerba, Kristīne Šulce, Artūrs Jankevics un Artūrs Veliks.

Uzteicams ir to skolas skolotāju darbs, kuri ne tikai rosināja jauniešus startēt tik augsta līmeņa zināšanu un prasmju pārbaudījumos, bet arī ikdienā motivēja viņus noticēt sev. Paldies tika teikts skolotājām I.Robaldei, I.Tarasovai, I.Tenbergai, E.Freijai, D.Ignašai, S.Krūmiņai, D.Ondrupei un D.Preticei. Īpaši sirsnīgi tika sveikta skolotāja Ilze Vaice par atbildīgu un nesavtīgu darbu. Ikdienā skolotāja spirdzina apkārt esošos cilvēkus ar varēšanu, ar temperamentu, ar radošajiem meklējumiem. Viņas stundās un pasākumos dāvātās mūzikas skaņas uzvirmo ikviena asinīs un pāriet kopējā skolas asinsritē! Jauno vokālistu konkursam „Nots 2013” skolotāja sagatavoja Lolitu Maļinovsku, Liānu Zeltiņu ,Artūru Jankevicu, Artūru Veliku kā veiksmīgus solistus. Apsveicam!

Skolas tradīcijā iedibinātā nominācija „Zelta Grauds” šogad tika skolotājai Ilzei Vaicei un 11.klases skolniecei Ritai Skrastiņai.

Topošie mūzikas skolas absolventi Anna un Jānis sniedza muzikālos priekšnesumus un pasākuma izskaņu saldināja direktores pašas gatavotā kūka.

„Atzinības stunda man bija kaut kas nebijis –pozitīvā nozīmē,-skaista mūzika, sirsnīgi vārdi un prieks visu sejās. Jutos ļoti lepna, ka man tika izteikta atzinība, jo tas dod stimulu vairāk censties. Nākamajā gadā noteikti piedalīšos vairāk skolas aktivitātēs, lai atkal varētu tikt paslavēta, jo neesmu jau sevi pilnīgi parādījusi – es varu vairāk un labāk!” L.Maļinovska 11.c klases skolniece

„Manuprāt, Atzinības stunda ir vajadzīga. Es jutos ļoti labi, jo atmosfēra bija sirsnīga. Atzinības stunda liek lepoties un novērtēt pašai sevi”.K.Šulce 11.c klases skolniece

Rakstu sagatavoja Ineta Pugoviča