Atzinības stunda

   Ik gadu skolā organizējam Atzinības stundu, kurā skolas direktore Ineta Pugoviča sveic un izsaka pateicības skolēniem un pedagogiem par veiksmīgiem startiem mācību priekšmetu olimpiādēs un konkursos. Stunda iesākās ar Henrija Forda (amerikāņu uzņēmējs, Ford Motor Company dibinātājs) citātu: “Tas, kurš pārtrauc mācīties, kļūst vecs – vienalga, vai viņam ir astoņpadsmit vai astoņdesmit gadu”.

   Atzinības stunda līdzinās dzīves zibšņiem, mirkļiem, kuri  iedvesmo, emocionāli uzlādē un iedvesmo. Pašapziņa un pašpietiekamība veidojas gandarījuma mirkļos, saņemot novērtējumu par darbu. Direktore vēlēja: “Lai šajā atzinības stundā sabalsojas mūzikas skaņas ar laba vēlējumiem no manas un Talsu novada Izglītības pārvaldes izglītības metodiķes Lienītes Krūzītes puses”.

   Muzikālo priekšnesumu sniedza Rīgas Doma kora skolas audzēkne Anna Lase un Talsu Valsts ģimnāzijas audzēkne Dana Lāce. Paldies meitenēm par emocijām un atsaucību sniegt savu priekšnesumu!

   Uzdrīkstēties, nebaidīties, riskēt, būt pārgalvīgam, veikt izvēli, testēt sevi veiksmei un arī kļūdām- tā savus audzēkņus raksturoja skolas direktore I.Pugoviča. Skolai nav tik svarīga saņemtā vieta mācību priekšmeta olimpiādē, būtiskāka ir skolēna gūtā pārliecība par savu varēšanu un konkurētspēju ar pārējiem novadu audzēkņiem.

   Apsveicam un sakām paldies par sasniegumiem skolēniem, viņu vecākiem  un pedagogiem:

11.kl. Rutai Vērniecei un skolotājai Intai Robaldei (vācu valodas olimpiāde);

10.kl.:

  • Maijai Vilnei un skolotājai Santai Krūmiņai (angļu valodas olimpiāde);
  • Jēkabam Brāķerim un skolotājai Inessa Tarasova (fizikas olimpiāde);
  • Kristiānai Ļjamzinai un skolotājai Sandrai Eisakai (ģeogrāfijas olimpiāde);

12.kl. Litai Grintālei, Renātei Stopniecei un Jānim Perekrestam (angļu valodas olimpiāde).

   Talsu novada Izglītības pārvaldes Atzinības rakstu saņēma 7.klases skolniece Viktorija Iļjina par 1. vietu apvienotajā novadu krievu valodas olimpiādē un atzinības vārdi skolotājai Inai Tenbergai.

   Mūsu Viktorijai direktores veltījums par noticēšanu sev un izaugsmi:

“Vēl ir brīdis pirms – es varu.

Un pēc – es nevaru.

Ir brīdis”.

/L.Niedola/

  Atzinības stundai aicinātos viesus direktore uzmundrināja nākošiem darbiem un sacensībai, paužot domu, ka mūsdienās iegūtās zināšanas un prasmes ļoti ātri noveco, tāpēc svarīgas ir ne tikai akadēmiskās zināšanas, bet arī prasme domāt, analizēt, uzdot jautājumus, sadarboties un būt radošam!

  Par ilggadīgu un radošu darbu skolā skolas direktore un Talsu novada Izglītības pārvaldes izglītības metodiķe Lienīte Krūzīte šajā pasākumā sveica arī skolotāju Dagniju Ondrupi. Paldies viņai par pašaizliedzīgo darbu un nenogurstošo enerģiju!

  Atzinības stundas saviesīgajā daļā direktore tradicionāli viesus cienāja ar pašas gatavoto zemeņu rulleti un piparmētru tēju.

Ar nepacietību gaidīsim jauno ražu nākampavasar!