Atzinības stunda

     Sesto gadu pēc kārtas audzēkņi, kuri ņēmuši dalību starpnovadu mācību priekšmetu olimpiādēs, tika aicināti uz ATZINĪBAS STUNDU.

     Skolas direktore I.Pugoviča: “Atskatoties uz aizvadītajiem mācību gadiem, secinu, ka mūsu skolas stiprā puse ir humanitārais virziens, kuram ar smalku eksakto pavedienu pievienojas fizika! Šodien pavisam citādas gaismas un citādi vēji mūs priecē! Stāvot šodienā, vēršot skatu uz savu dienu,  jūsos esošais  nemierpilnais gars ļauj jums izkāpt no šaubu grāvjiem un tīt savu zinību, prasmju un iemaņu kamolu krustām šķērsām, pacietīgi, ar darba patiku un veiksmīgi!”

     Skolas direktore ar atzinības vārdiem sveica vēstures olimpiādes dalībniekus Mārtiņu Skulti (12.a) un Paulu Rūdolfu Bērziņu (12.c), fizikas olimpiādes dalībnieku un Latvijas Okupācijas muzeja konkursa “Cilvēki – Latvijas novadu dārgumi “ vienu no uzvarētājiem Jēkabu Brāķeri (11.c). Priecājamies kopā ar Jēkabu par viņam doto iespēju doties uz Briseli!

     Apsveikumus saņēma arī krievu valodas olimpiādes pārstāves Andīna Pauča (11.c), Agrija Hankišijeva (12.a) un Viktorija Calkovska (9.). Viktorija Iļjina (8.) saņēma Talsu novada Izglītības pārvaldes Goda rakstu par iegūto 2.vietu Talsu, Dundagas, Rojas un Mērsraga apvienoto novadu krievu valodas olimpiādē 9.-10.klasēm. Pateicību saņēma  Maija Vilne (11.c) par dalību angļu valodas olimpiādē. Ieva Jasukeite (9.) saņēma Talsu novada Izglītības pārvaldes Atzinības rakstu par iegūto 2.vietu Talsu, Dundagas, Rojas un Mērsraga novadu vizuālās mākslas olimpiādē 9.-10.klasēm.

Paldies vecākiem par ieguldījumu savu bērnu izaugsmē!

Paldies skolotājām Intai Robaldei, Santai Krūmiņai, Inessai Tarasovai un Aijai Grīvanei.

Tam, kurš grib iepriecināt cilvēku, ir jānes sevī  prieks.

Tam, kurš grib pasaulē ienest siltumu, ir jānes sevī uguns.

Tam, kurš grib palīdzēt, ir jābūt piepildītam ar  mīlestību.

Paldies Baibai un Laurai par skanīgajām dziesmām !

Rakstu sagatavoja Ineta Pugoviča