Pašpārvalde

Kas mēs esam?

Pašpārvalde ir brīva organizācija, kuru veido klašu aktīvie skolēni. Pašpārvalde ir starpnieks starp skolēniem, pedagogiem un skolas administrāciju.

Pašpārvaldes galvenie uzdevumi:

 • organizēt skolas pasākumus, konkursus, viktorīnas, erudīcijas spēles un veicināt skolēnu piedalīšanos;
 • aktivizēt skolas izglītības, kultūras un izklaides pasākumu norisi, neatstājot novārtā mācības;
 • skolas tēla popularizēšana;
 • skolas noformēšana pasākumos.
 • Skolēnu pašpārvaldē darbojas klašu aktīvākie skolēni, kuri veido 5 sektorus.2019./2020.m.g. skolēnu pašpārvalde darbosies šādā sastāvā:

  Skolēnu prezidente: Edija Ezeriņa 11.c

  Prezidenta vietnieks: Vita Sudrabiņa 11.c

  Kultūras sektors:

  Sandra Prokopčuka 11.c

  Emīls Eizenbergs 12.c

  Noformēšanas sektors:

  Linda Ozollapa 11.c

  Organizatoriskais sektors:

  Anna Mīlberga 11.c

   

  https://drive.google.com/file/d/1eV0rfHG0iJxiqqBbCIufSkC6oISe370H/view

Pašpārvaldes galvenie virzieni ir saskaņā ar „Kārtības rulli”:

  • izzināt skolēnu intereses un palīdzēt risināt problēmas;
  • aktīvi vadīt sabiedrisko dzīvi skolā un piedalīties pasākumos ārpusskolas;
  • iesniegt priekšlikumus vadībai skolas darbības uzlabošanai, kuri papildina skolas ikgadējo darba plānu;
  • organizēt skolā konkursus starp klasēm, piemēram, „Mana pilsēta”, „Vai Tu pazīsti Latviju? ”u.c.

Tradicionālās aktivitātes – pasākumi skolā:

Skolotāju dienai veltīts pasākums; Putras diena; 10. klašu uzņemšana vidusskolā; Lāčplēša dienas pasākums; Latvijas Republikas Proklamēšanas diena; Ziemassvētku pasākums; Barikāžu aizstāvju atceres diena; „Mīlestības nedēļa”. Amora pasts; Piedalāmies jauniešu dienā „Kopā esam, darām, varam.” Sadarbība ar Jelgavas un Ventspils vakara skolām.

 

2018./2019.m.g. skolēnu pašpārvalde darbojās šādā sastāvā:

Skolēnu prezidente: Krista Prūse 12.c

Prezidenta vietnieks: Tomass Eglītis 12.c

Kultūras sektors:

Sandra Prokopčuka 10.c

Emīls Eizenbergs 11.c

Noformēšanas sektors:

Orests Titovs 9.c

Organizatoriskais sektors:

Miks Zaķis 12.c

 

 

Skolēnu pašpārvaldes darbība 2017./2018.m.g.

PREZENTĀCIJA PAR PAŠPĀRVALDES DARBĪBU 2017./18.M.G.

Atskatoties uz iepriekš paveikto audzināšanas darbā, ir milzīgs gandarījums par paveikto, kas rosina  prieku un vēlmi turpināt iesākto, aktīvi līdzdarboties un būt.

Skolā ir norisinājušies dažādi pasākumi, kas tradicionāli jau atkārtojas daudzus gadus, kā Dzejas dienas, Skolotāju diena, 10. klašu skolēnu uzņemšanas pasākums, pasākumi par godu Valsts svētkiem, Ziemassvētku pasākums.

 Skolēni ir piedalījušies vairākos skolas un ārpusskolas konkursos un akcijās. SIA Piejūras zīmējumu konkursā “Mana pilsēta, novads gadalaikos”( Tomass Kučers 8.kl., Sandra Prokopčuka 9.kl., Kristīne Burceva 9.kl.). VBTAI eseju konkursā “Ko es vēlētos pateikt vecākiem” (Viktorija Iļjina 9.kl., Raitis Puhovs 9.kl., Agris Ratnieks 9.kl.). BJC organizētajā konkursā “Dedzi gaišu uguntiņu…” (Tomass Kučers 8.kl., Egīls Ozolnieks 7.kl., Pēteris Dvoreckis 7.kl., Annemarija Frīdenberga 8.kl.). Eseju konkursā “Spēka vārdi Latvijai” , piedalījās 11.c klases skolniece Krista Prūse un ieguva 1. vietu.

VBTAI konkursā pedagogiem par klases audzināšanas stundu draudzīgas un cieņpilnas vides veicināšanai klasē, savas klases stundas plānus iesniedza 11.c klases audzinātāja  I. Pugoviča un ieguva atzinīgu novērtējumu.

Talsu novada Vakara un neklātienes vidusskolas 10.c, 11.c  un 12.c klašu skolēni piedalījās Skolēnu pašpārvalžu un jauniešu organizāciju apvienības “TAS.ES” izsludinātajā akcijā “Pasmaidi Latvijai”. Skola sadarbojās ar PII “Sprīdītis” , un katra klašu grupa kopā ar bērnudārza grupiņu “Bitītes”, “Mārītes” un “ Pūcītes” bērniem gatavoja apsveikuma kartiņas Talsu iedzīvotājiem ar vēlējumiem Latvijai dzimšanas dienā. Kartiņas gatavoja bērni paši, bet skolas jaunieši palīdzēja bērnu idejas realizēt, bija kā asistenti. 9., 15., 16., un 17. novembrī skolas skolēni kartiņas dalīja Talsu iedzīvotājiem, iepriecinot tos, informējot par akciju, īpaši  uzsverot sadarbību ar mazajiem kartiņu darinātājiem.

Šī mācību gada pirmajā semestrī skolas skolotāji un skolēni piedalījās biedrības “Baltic Global Initiative” rīkotajā labdarības akcijā “Zvaigzne austrumos”, sarūpējot dāvaniņas karadarbībā cietušajiem bērniem Ukrainā, Sīrijā, Irākā, un.citās valstīs.

Piedalījāmies arī Talsu BJC skolēnu pašpārvalžu un jauniešu organizāciju apvienības “TAS.ES” organizētajā labdarības akcijā “Rūķi pār novadiem”, iepriecinot 12 Talsu pilsētas un novada bērnus ar pašu skolēnu un skolotāju sarūpētajām dāvaniņām. 

Projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”  ietvaros bija iespēja piedalīties apmācībās, kā arī vērot paraugdemonstrējumus mācību laboratorijā “TehnoBuss Latvija”. Šī paša projekta ietvaros skolēni arī piedalījās  nodarbībā ”Tavs uzņēmējgara  gēns”.

Mācību semestris aizskrējis radoši, raibi un krāsaini, sagādājot prieku un gandarījumu sev un citiem un iedvesmojot arī turpmākiem darbiem. Skola ir gatava jauniem izaicinājumiem, skolēni  turpinās apmeklēt skolas un ārpusskolas pasākumus, veicinot patriotisma sajūtu un piederību savai valstij un zemei. Domājot vairāk par citiem nekā par sevi pašu, turpinās izkopt tikumus, indivīda brīvas domāšanas un rīcības izpausmes : līdzcietību, atbildību, centību, drosmi, solidaritāti, u.c. Lai izdodas!

Audzināšanas darba koordinatore: Santa Krūmiņa

 

2016./2017.m.g. skolēnu pašpārvalde darbosies šādā sastāvā:

Skolēnu prezidente: Maija Vilne 11.c

Kultūras komisija:

Pauls Rūdolfs Bērziņš 12.c;

Mario Cinis 12.c;

Kristiāna Ļjamzina 11.c;

Evija Telle 11.c

Noformēšanas sektors:

Ilze Jankevica 12.c;

Liāna Zeltiņa  12 c:

Jēkabs Brāķeris 11.c

Organizatoriskais sektors:

Sabīne Vilka 12.c;

Artis Prokopčuks 12.c;

Freimane Sidnija 11.c;

Prūse Krista 10.c;

Blumbaha Elizabete 10.c

Kas mēs esam?

Pašpārvalde ir brīva organizācija, kuru veido klašu aktīvie skolēni. Šajā organizācijā var piedalīties visi skolēni. Pašpārvalde organizē dažādus skolas pasākumus un veicina skolēnu motivāciju darboties un piesaista jaunus biedrus. Darbība notiek skolā un arī ārpus skolas aktivitātēs.

Skolēnu pašpārvaldē darbojas 12 skolēni vecumā no 16 – 24 gadiem.

Pašpārvaldes galvenie virzieni ir saskaņā ar „Kārtības rulli”:

izzināt skolēnu intereses un palīdzēt risināt problēmas;
aktīvi vadīt sabiedrisko dzīvi skolā un piedalīties pasākumos ārpusskolas;
iesniegt priekšlikumus vadībai skolas darbības uzlabošanai, kuri papildina skolas ikgadējo darba plānu.
izdot skolas avīzi „Saules mīluļi”.
organizēt skolā konkursus starp klasēm, piemēram, „Mana pilsēta”, „Vai Tu pazīsti Latviju? ”u.c.

Tradicionālās aktivitātes – pasākumi skolā:

skolotāju dienai veltīts pasākums;
10. klašu uzņemšana vidusskolā;
Lāčplēša dienas pasākums;
Latvijas Republikas Proklamēšanas diena;
Ziemassvētku pasākums;
Barikāžu aizstāvju atceres diena;
„Mīlestības nedēļa”. Amora pasts;
Skolas noformējums svētkos;
Piedalāmies jauniešu diena „Kopā esam, darām, varam.”
Sadarbība ar Jelgavas un Ventspils vakara skolām.

2015./2016.m.g. skolēnu pašpārvalde darbojās šādā sastāvā:

Skolēnu prezidents: Mario Cinis 11.c

Kultūras komisija:

Pauls Rūdolfs Bērziņš 11.c;

Maija Vilne 10.c;

Kristiāna Ļjamzina 10.c;

Evija Telle 10.c

Noformēšanas sektors:

Ilze Jankevica 11.c

Organizatoriskais sektors:

Elīna Fridrihsone 12.c;

Krista Aļehnoviča 12.c;

Sabīne Vilka 11.c;

Artis Prokopčuks 11.c

Skolēnu pašpārvalde 2014./15.m.g. darbojās šādā sastāvā:

pašpārvaldes ministre – Laine Solovjova 11.c
pašpārvaldes ministra vietniece – Fridrihsone Elīna 11.c
kultūras ministrs – Aļehnoviča Krista  11.c
kultūras darba vadītājas vietniece – Liāna Zeltiņa 10.c
kultūras darba vadītājas vietniece –  Trivole Biruta 10.c
skolas avīzes „Saules mīluļi” redaktore –Laura Lode 12.c
noformēšana un reklāma –  Una Martiņenko 12.c
fotoreportiere – Rimoviča Marija 10.c

 2013./2014.m.g. skolēnu pašpārvaldē darbojās šādā sastāvā:

pašpārvaldes ministrs – Artūrs Veliks 11.a
pašpārvaldes ministra vietniece – Lolita Maļinovska 12.c
kultūras ministrs – Emīls Pocius 11.c
kultūras darba vadītājas vietniece – Liāna Zeltiņa 9.c
skolas avīzes „Saules mīluļi” redaktore – Kristīne Šulce 12.c
noformēšana un reklāma – Krista Ķēniņa 12.c, Una Martiņenko 11.c
protokoliste  – Elīna Žerba 12.c

2012./2013.m.g. skolēnu pašpārvaldē darbojas 10 skolēni:

Lolita Maļinovska 11.c – pašpārvaldes ministre;
Kristīne Šulce 11.c – pašpārvaldes ministres vietnieks;
Laura Lode 11.c – skolas avīzes redaktore,  protokoliste;
Artūrs Jankevics 10.a – kultūras darba vadītājs;
Elīna Žerba 11.c – kultūras darba vadītāja vietniece;
Artūrs Veliks 10.a – kultūras darba vadītāja vietnieks;
Sintija Delle 11.b – kultūras darba vadītājas vietniece;
Liāna Zeltiņa 8.c – kultūras darba vadītājas vietniece;
Dāvis Alsbergs 9.c- organizators;
Kristaps Šmits 11.b – noformētājs;
Līga Jansone 12.c – noformētāja.

Septembris  – dzejas mēnesis – Aleksandra Čaka 111.dzimšanas dienas uzvedums;

2011./2012.m.g. skolēnu pašpārvalde darbojas šādā sastāvā:

Sintija Krūze  11.c- pašpārvaldes ministre;
Katrīna Damberga 11.c- kultūras darba vadītāja;
Karīna Romaņenko 11.c – pašpārvaldes ministres vietnieks;
Laura Lode 10.c – skolas avīzes redaktore,  protokoliste;
Lolita Maļinovska 10.c – kultūras darba vadītājas vietniece;
Laura Miske  11.a – kultūras darba vadītājas vietniece;
Anda  Hibnere 11.a – kultūras darba vadītājas vietniece;
Džeina Krūze  10.c – kultūras darba vadītājas vietniece;
Rolands Grigorjevs  12.c  – organizatoriskas jomas vadītāja vietnieks;
Lelde Bakanovska 9. c  – noformēšanas jomas vadītāja.