Pašpārvalde

Kas mēs esam?

Pašpārvalde ir brīva organizācija, kuru veido klašu aktīvie skolēni. Pašpārvalde ir starpnieks starp skolēniem, pedagogiem un skolas administrāciju.

Pašpārvaldes galvenie uzdevumi:

 • organizēt skolas pasākumus, konkursus, viktorīnas, erudīcijas spēles un veicināt skolēnu piedalīšanos;
 • aktivizēt skolas izglītības, kultūras un izklaides pasākumu norisi, neatstājot novārtā mācības;
 • skolas tēla popularizēšana;
 • skolas noformēšana pasākumos.
 • organizēt skolā konkursus starp klasēm,Skolēnu pašpārvaldē darbojas klašu aktīvākie skolēni, kuri veido 5 sektorus.

 

 

2021./2022.m.g. skolēnu pašpārvalde darbosies šādā sastāvā:

Skolēnu prezidente: Katrīna Lazovatija 12.c

Prezidenta vietnieks: Inga Lavrinoviča 12.c

Kultūras sektors:

Emīlija Mertena 10.a

Justīne Onufrijčuka 11.a

Noformēšanas sektors:

Viktorija Macijeviča 8.kl.

Elīza Beāte Sīpola 8.kl.

Emīls Golubevs 11.a

Organizatoriskais sektors:

Kristaps Kļaviņš 8.kl.

Armands Rimovičs 9.kl.

Skolēnu pašpārvaldes konsultante:

skolotāja Agnese Jansone 

Pašpārvaldes galvenie virzieni ir saskaņā ar „Kārtības rulli”:

  • izzināt skolēnu intereses un palīdzēt risināt problēmas;
  • aktīvi vadīt sabiedrisko dzīvi skolā un piedalīties pasākumos ārpusskolas;
  • iesniegt priekšlikumus vadībai skolas darbības uzlabošanai, kuri papildina skolas ikgadējo darba plānu.

Tradicionālās aktivitātes – pasākumi skolā 2021. /2022.mācību gadā:

Skolas 50 jubilejas svinības; Rudens pārgājiens; Skolēnu pašpārvaldes pārstāvju dalība Talsu novada BJC rīkotajās „Apaļā galda sarunās” ar pašvaldības deputātiem;  Skolotāju dienai veltīts pasākums; Labo darbu nedēļa; 10. klašu uzņemšana vidusskolā; Lāčplēša dienas pasākums; Latvijas Republikas Proklamēšanas gadadienai veltīts pasākums; noslēgums projektā “Skolēnu līdzdalības tīkls, sadarbībā ar sabiedrību “Delna”; Balsojums Labākais skolotājs 2021 jeb „Zelta veste”, skolotāja apbalvošana; Ziemassvētku radošās darbnīcas; Ziemassvētku pasākums; Barikāžu aizstāvju atceres diena; „Mīlestības nedēļa”; Amora pasts (mīlestības nedēļas laikā); Dalība jauniešu dienā „Kopā esam, darām, varam”; Lieldienu radošās darbnīcas; Talsu pilsētas dzimšanas dienai veltīts pasākums; dalība Lielajā talkā; Baltā galdauta svētki; Pavasara pārgājiens.

https://drive.google.com/file/d/1eV0rfHG0iJxiqqBbCIufSkC6oISe370H/view