Skolas padome

Padomes funkcijas:

  1. Izstrādāt priekšlikumus Izglītības iestādes attīstības plāna īstenošanas pasākumiem.
  2. Izstrādāt priekšlikumus grozījumiem Izglītības iestādes iekšējos normatīvajos aktos.
  3. Sniegt priekšlikumus izglītības kvalitātes uzlabošanai.
  4. Sekot tam, kā tiek ievērotas izglītojamo un pedagogu tiesības un pildīti pienākumi, un sniegt priekšlikumus situācijas uzlabošanai.
  5. Noteikt Izglītības iestādes budžeta līdzekļu prioritātes.
  6. Sekmēt Izglītības iestādes un ģimenes sadarbību.
  7. Deleģēt direktori par padomes lēmumiem nepieciešamības gadījumā informēt pedagogus un skolēnus.

Pildīt citas funkcijas, kuras noteiktas normatīvajos aktos un Izglītības iestādes nolikumā.

2019./2020.m.g. skolas padomes pārstāvji

Skolas direktores p.i. Dana Kalašņikova

Skolēnu vecāki: Tatjana Sergejevna-Mertena, Lāsma Ratniece, 

Skolēnu pašpārvaldes pārstāvji:

Edija Ezeriņa, Maija Ratniece, Anna Mīlberga

Skolas sociālais pedagogs: Anita Rūtenberga

Skolas pašpārvaldes vadītāja: Sandra Bērziņa

Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes Talsu iecirkņa Kārtības policijas nodaļas vecākā inspektore (nepilngadīgo jomā) Evita Alksnīte

 

2018./2019.m.g. skolas padomes pārstāvji

Skolas direktores p.i. Dana Kalašņikova

Skolēnu vecāki: Žanete Duboviča, Santa Pettete, Inta Vegmane, Arnolds Vegmanis, Jevgēņija Griškevičene

Skolēnu pašpārvaldes pārstāvji:

Krista Prūse, Miks Zaķis, Tomass Eglītis, Orests Titovs

Skolas sociālais pedagogs: Anita Rūtenberga

Skolas pašpārvaldes vadītāja: Sandra Bērziņa

Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes Talsu iecirkņa Kārtības policijas nodaļas vecākā inspektore (nepilngadīgo jomā) Jolanta Feldmane

 

 

 2017./2018.m.g. skolas padomes pārstāvji

Skolas direktore Ineta Pugoviča

Skolēnu vecāki: Žanete Duboviča, Olga Blumbaha, Lāsma Ratniece

Skolēnu pašpārvaldes pārstāvji:

Maija Ratniece, Krista Prūse, Miks Zaķis, Tomass Eglītis, Rūdolfs Kauliņš

Skolas sociālais pedagogs: Anita Rūtenberga

Skolas direktores vietniece audzināšanas darbā: Santa Krūmiņa

 

 2016./2017.m.g. skolas padomes pārstāvji

Skolas direktore Ineta Pugoviča

Skolēnu vecāki: Žanete Duboviča, Olga Blumbaha

Skolēnu pašpārvaldes pārstāvji:

Krista Prūse, Maija Vilne, Kristiāna Ļjamzina, Jēkabs Brāķeris

Skolas sociālais pedagogs: Anita Rūtenberga

Skolas direktores vietniece audzināšanas darbā: Daiga Pretice

Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes Talsu iecirkņa Kārtības policijas nodaļas vecākā inspektore (nepilngadīgo jomā) Jolanta Feldmane

 

2015./2016.m.g. skolas padomes pārstāvji

No kreisās puses – direktore, skolotāja Daiga Pretice, Ilze Jankevica, sociālais pedagogs Anita Rūtenberga, Iveta Treija, Pauls Rūdolfs Bērziņš, Daina Jankevica, Evija Bērziņa

 

2014./2015.m.g. skolas padomes pārstāvji

No kreisās puses – Jolanta Rimoviča, Aivars Bērziņš, direktore, sociālais pedagogs Anita Rūtenberga, Laura Lode, Liāna Zeltiņa, Dace Zeltiņa, Sandra Vilka, Evija Bērziņa, Daina Jankevica, skolotāja Daiga Pretice

 

2013./2014.m.g. skolas padomes pārstāvji

 

vecāki: Laila Velika, Inese Ustinova, Mārīte Žerba, Īra Kalēja, Aiga Rēķe

skolēni: Artūrs Veliks, Elīna Žerba

 

2011./2013.m.g. skolas padoes pārstāvji

        2.rindā no kreisās:

Direktore Ineta Pugoviča, Laila Velika, Elīna Žerba, Kristīne Maļinovska, Agita Grīnberga.

1.rindā no kreisās:

Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes Talsu iecirkņa Kārtības policijas nodaļas vecākā inspektore Jolanta Feldmane; Anda Bajāre, Ira Kalēja, skolotāja Daiga Pretice, Daiga Alsberga.