Skolas padome

Padomes funkcijas:

  1. Izstrādāt priekšlikumus Izglītības iestādes attīstības plāna īstenošanas pasākumiem.
  2. Izstrādāt priekšlikumus grozījumiem Izglītības iestādes iekšējos normatīvajos aktos.
  3. Sniegt priekšlikumus izglītības kvalitātes uzlabošanai.
  4. Sekot tam, kā tiek ievērotas izglītojamo un pedagogu tiesības un pildīti pienākumi, un sniegt priekšlikumus situācijas uzlabošanai.
  5. Noteikt Izglītības iestādes budžeta līdzekļu prioritātes.
  6. Sekmēt Izglītības iestādes un ģimenes sadarbību.
  7. Deleģēt direktori par padomes lēmumiem nepieciešamības gadījumā informēt pedagogus un skolēnus.

Pildīt citas funkcijas, kuras noteiktas normatīvajos aktos un Izglītības iestādes nolikumā.

 

2023./2024.māc.g. skolas padomes pārstāvji

Skolas direktore Dana Kalašņikova

Skolēnu vecāki:

Iveta Kuike, Einārs Zāģeris, Dagnija Kļaviņa, Guna Biezbārde, Solvita Zemīte

Skolēnu pašpārvaldes pārstāvji:

Emīlija Araka (12. klase), Nikola Grīnberga (10. klase), Maikls Leimanis (9. klase)

Skolas sociālais pedagogs: Anita Rūtenberga

Skolas pašpārvaldes vadītāja: Agnese Jansone

Talsu novada pašvaldības, Talsu novada Izglītības pārvaldes pārstāve: Vēsma Gaiziņa

Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes Talsu iecirkņa Kārtības policijas nodaļas vecākā inspektore (nepilngadīgo jomā): Evita Alksnīte