Baltā galdauta svētki

Baltā galdauta svētki ir par kopā būšanu, kopīgu darbu darīšanu. Klases audzinātājas atgādināja nelielā stāstījumā 4.maija dienas nozīmi Latvijas vēsturē. Tika gan uzdziedāts, gan baudīts svētku cienastiņš.