Baltā galdauta svētki

   Atsaucoties uz Latvijas simtgades biroja un Latvijas Institūta aicinājumu, skolā š.g.3.maijā klašu audzinātāji kopā ar saviem audzēkņiem atzīmēja „Baltā galdauta svētkus” par godu Latvijas otrajai dzimšanas dienai, jeb datumam, kurā pirms 26 gadiem Latvijas PSR Augstākā padome pieņēma Deklarāciju par Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanu.

   Baltais galdauts kalpoja kā simbols, lai mēs pabūtu kopā, lai labāk sajustu viens otra plecu un ieklausītos domās, idejās, spriedumos par savu un tautas nākotnes vīziju.

   7.-9.klašu audzinātājas A.Grīvane un I.Pugoviča kopīgā klases stundā diskutēja par baltā galdauta nozīmi latviešu kultūrā un pēc videofilmas noskatīšanās organizēja konkursu “Atpazīsti Latvijas PSR Augstākās padomes deputātus, kuri pieņēma lēmumu par neatkarības atjaunošanu”. Izskaņā visi dziedāja A.Jurjāna “Nevis slinkojot un pūstot”, lai stiprinātu apņēmību noslēguma  pārbaudes darbos un eksāmenos. Mūsu kopējs darbs ir apzinīgs, atbildīgs, radošs  darbs, kas veicina tautas, Latvijas izaugsmi.

“Augsim lieli, augsim lieli,

Būsim sveiki, veseli,

Uzdziedāsim, uzdziedāsim

Augstu laimi Latvijai!”

   S.Eisaka un 10.a klases audzēkņi ieklausījās latviešu tautas dziesmu stiprajos vārdos, sprieda par svētku izjūtām, patriotismu, par kopības sajūtu Dziesmu un Deju svētkos, par latviešu darba tikumu. Nesenā atmiņā saglabājies lepnums par savās rokās nesto valsts un pilsētas karogu Lāčplēša dienā. Skolēni atzina, ka Latvijas iedzīvotāju attieksme pret valsti ir dažāda, bet skola ir tā vieta, kur veidot pozitīvu attieksmi pret apkārtējiem cilvēkiem. Līdzdarbojoties pagasta un novada notikumos, ikviens var veidot vidi, kādu to vēlas, bet jāsāk pārveidi ar sevi un pozitīvu domāšanu.

   12.a un 12.b klašu audzinātājas S.Krūmiņa un U.Grīnberga kopā ar audzēkņiem sarunā atgriezās tā laika notikumos. Tika gūta atziņa, ka pieaugušiem cilvēkiem un skolēniem emocijas un notikumu pārdzīvojums ir atšķirīgs. Ar interesi vērota 2012.gada skolas 8.-9.klašu skolēnu veidota filma par 4.maija notikumiem. Svētku un drauga pleca sajūtas savienojās kopīgi nodziedātā R.Kaupera un I.Ziedoņa dziesmā “Mazā bilžu rāmītī”.

Rakstu sagatavoja I.Pugoviča