Barikāžu piemiņas dienai

 Šā gada janvārī aprit 22 gadi kopš 1991.gada Latvijas Tautas frontes organizētajām barikādēm, kurās piedalījās Latvijas neatkarības aizstāvji no visiem Latvijas novadiem. Tas bija ilgu un satraukumu pilns laiks kad katrs sevī klusi sapņoja par brīvu Latviju. Šis ir laiks, kad atceramies barikāžu notikumus un pieminam barikāžu aizstāvjus.

 23.janvārī 10.c klases audzēkņi skolas zālē pulcēja skolas 7.-12.klases uz Barikāžu notikumu un to aizstāvju atceres piemiņas brīdi. Kopā tika iepazīti tā laika atmiņu stāsti un pieminēti tie, kas atdevuši savas dzīvības par mūsu valsti –Latviju.  Piemiņas brīža nobeigumā visi klātesošie tika aicināti veidot „labo domu barikādes” – stiprai, gudrai un laimīgai Latvijai!
Par aktīvu dalību RK „Piejūra” rīkotajā zīmēšanas konkursā pateicības un zīmējumu kalendārus saņēma:
7.klases skolniece Anda Vīksne un vizuālās mākslas skolotāja Dagnija Ondrupe.
Par dalību Talsu novada BJC  rīkotajā konkursā „Eņģeļa pieskāriens” pateicības saņēma:
10.c klases kolektīvs,
11.b klases skolnieces Sintija Delle, Rita Skrastiņa,
12.c klases skolniece Nikola Volmane,
12.a klases skolniece Anda Hibnere,
12.b klases skolnieks Klāvs Braunfelds.
Katru mirkli šajās dienās mums jābūt pateicīgiem un lepniem, ka mums ir sava valsts un brīvība!

 Mums ticis viszilākais ezers,
Un rudākais rudzu lauks,
Visbaltākā bērzu birze,
Vismelnākais rupjmaizes klaips.
Un tieši Latvijai ticis
Vissvētākais debesu jums,
Jo savu skaistāko zemi
Dievs ir atdevis mums.
(L.Vāczemnieks)

Paldies brīnišķīgajiem palīgiem- Anetei Dronei, Emīlam Pocjusam un Valteram Šleineram!
Sagatavoja skolotāja Agnese Jansone